Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Strandskydd hindrar byggplaner

Strandskyddet på 100 meter vid två golfbanehinder kan stoppa en stor del av de tomter Henrik Johansson tänkt sälja när golfbanan görs om till villaområde.

Annons
Stopp för villabygge. Hundratalet villatomter kan bli betydligt färre om inte länsstyrelsen upphäver strandskyddet för två dammar vid Lanna lodge.

Dammarna anlades av Örebro golfklubb för 12 år sedan för att utgöra vattenhinder på sexhålsbanan som nu ska bli villatomter. Dammarna är cirka 30 gånger 30 meter och ungefär en meter djupa. Vatten pumpas runt för att de inte ska torrläggas.

– Golfklubben planterade in rudor och gräskarp för att hålla ogräset borta. Om det handlar om fiskarna så kan vi placera ut dem i några andra dammar och fylla igen de här. Hur kan länsstyrelsen hävda att det ska vara strandskydd i ett par anlagda dammar, undrar Henrik Johansson, Lanna lodge.

Han vill sälja 100 villatomter men strandskyddet gör att det blir mellan 30 till 40 tomter färre att sälja.

Henrik Johansson har ett avtal med kommunen där kommunen mot att de fick mark intill skolan bekostar detaljplaneläggningen för Henriks tomter på hans mark. I etapp ett handlar det om 37 tomter och i etapp två cirka 100 tomter. I dag finns ingen antagen detaljplan för etapp två och tomterna går inte att sälja utan en antagen detaljplan.

– Kommunen har inte haft en dialog med länsstyrelsen innan vi skrev avtalet. Kommunen hade lovat att detaljplanen skulle vara klar den sista december 2014. Jag har satt mina jurister på det här. Antingen upphävs avtalet eller så får det bli ett arrende för kommunen.

Henrik Johansson förklarar att det inte finns någon konflikt med kommunen.

– Vi har en dialog hela tiden men de tar för lätt på saker och förstår inte hur viktigt det här är i Lanna, säger han.

Intressenter finns enligt Henrik på 60 av de 100 tomterna.

– Men det bästa vore om kommunen köper hela området så kan de planlägga det i den takt de vill, säger han.

Stadsarkitekten i Sydnärkes byggförvaltning, Hikmet Hrustanovic, berättar att det går att upphäva strandskyddet genom detaljplanen för etapp två som varit på granskning. Men länsstyrelsen har flera synpunkter på den. Bland annat om dammarna, vattensalamander, naturen och fornlämningar.

– Vi gjorde en inventering av salamander förra året men hittade inga i de här dammarna. Nu ska vi göra en ny inventering i vår, säger Hikmet.

Han menar också att det blir kostnader för att ta bort befintliga dammar och göra nya. Han tror även att detaljplanen kan komma att antas i kommunfullmäktige i slutet av april.

Läs mer i torsdagens NA.

Övre dammen.
Nedre dammen.

Mer läsning

Annons