Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vård- och omsorg gjorde överskott

Vård- och omsorgsnämnden gläds åt ett plusresultat förra året och att flera mål uppfylldes helt.

Annons
- Vi har fått jobba hårt för att klara budget på 111 miljoner, säger Carina Nilsson.

Nye nämndordförande Henrik Hult (C) och avgående förvaltningschef Carina Nilsson är nöjda.

– Men vi har fått jobba hårt för att klara budget på 111 miljoner, säger Carina Nilsson.

Hon nämner sparåtgärderna att inte tillsätta vikarier.

– Mest har det varit kännbart på särskilda boendena Linden och Oxelgården.

MER-styrningen, Mål, ekonomi och resultat har visat att tre av fem utvalda mål har uppfyllts helt.

Handläggningstiderna kopplat till försörjningsstöd ligger under rikssnittet. När det gäller särskilt boende är handläggningstiden okej, 24 dagar mot 87 dagar i rikssnittet.

– Men man får vänta länge. 113 dagar jämfört med 87 dagar i snitt eftersom vi har brist på platser, säger Carina Nilsson.Målet att alla med funktionsnedsättning ges stimulans och möjlighet till daglig, meningsfull och individuellt utformade aktiviteter uppfylls helt.

Även målet att verksamheterna arbetar förebyggande och stödjande uppfylls.

Men målet att medborgarna känner sig trygga och välinformerade om kommunens stöd inom vård och omsorg uppfylls bara delvis liksom målet att brukarnöjdheten har ökat.

Henrik Hult, (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Lekeberg.

Mer läsning

Annons