Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Liberalerna: Örebro har för få utbildade studie- och yrkesvägledare

Just nu söker alla nior till gymnasiet. För att gymnasietiden ska bli rätt för varje elev krävs kunskap om vart de olika programmen leder. För en del ungdomar är valet enkelt men hos en alltför stor del framstår gymnasievalet som både svårt och omöjligt. För att få hjälp att hitta rätt ska alla grundskoleelever ha individuella samtal med en studie- och yrkesvägledare (SYV).

En professionell och tillgänglig SYV spelar en central roll för att öka ungdomarnas beslutskompetens. Det här är något som såväl svensk och internationell forskning lyft fram. I till exempel skolinspektionens rapport 2013:5 om studie- och yrkesvägledning i grundskolan säger man att en väl fungerande SYV-funktion är betydelsefull för elevernas beslutsmöjligheter.

... signaler som pekar på att även Örebro kommuns grundskolor har stora brister.

Tyvärr visar rapporten att det fanns genomgående brister hos alla undersökta grundskolor. Eleverna får inte rätt stöd och de får inte heller kontinuerlig vägledning.

Vi får från gymnasieskolorna, grundskolans elever samt vårdnadshavare signaler som pekar på att även Örebro kommuns grundskolor har stora brister. Problemen är många, det handlar om elever som får felaktig information om gymnasieskolor, gymnasieprogram och meritpoäng. Elever som har ingen eller bristande kunskap och information om vidare studier eller yrkesliv. Det är också signaler från vårdnadshavare och elever att de inte får bekräftat om, när, eller var eleven ska deltaga på ’Elev för en dag’. En mycket viktig funktion för den enskilde elevens gymnasieval.

De styrande partierna S, KD och C accepterar att till exempel lärartjänster fylls ut med SYV-uppgifter.

Vi är oroade över att alla elever inte får tillräckligt hög kvalitet på sina SYV-samtal under grundskolan samt att det där råder kompetensbrist inom denna yrkesgrupp. Gymnasieskolornas SYV-ar får rycka in och korrigera tidigare felaktig information för de elever som vid skolstart upptäcker att de valt för dem ”fel” utbildning.

Att utbilda sig till SYV är en treårig universitetsutbildning. Det är ett yrke som är satt under ständig omprövning och en SYV måste hela tiden hänga med i hur samhället och därmed utbildningar till vidare studier och arbete förändras. Vi i Liberalerna menar att yrket är så viktigt för våra kommande gymnasieelever att alla som arbetar som SYV ska vara utbildade. Så är inte fallet idag inom Örebro kommun. De styrande partierna S, KD och C accepterar att till exempel lärartjänster fylls ut med SYV-uppgifter.

Om det är anledningen till att SYV inte verkar fungera som det ska vet vi inte. Men vi vet att rätt kompetens på rätt plats spelar roll och vi vill se en uppstramning kring detta och att fler med rätt utbildning rekryteras.

Liberalerna har därför ställt ett flertal frågor till den styrande minoriteten och det ansvariga kommunalrådet Marlene Jörhag (KD). Vi undrar bland annat hur många utbildade respektive outbildade SYV som finns verksamma i den kommunala grundskolan? Dessutom undrar vi hur tjänstgöringsgraden ser ut för dessa båda grupper? Anser de styrande att det finns en kvalificerad och ändamålsenlig SYV-organisation för Örebro kommuns grundskoleelever?

Liberalerna menar att den SYV-funktion som finns inte fungerar tillräckligt bra som stöd för eleverna när de ska ta viktiga livsbeslut.

Liberalerna vill därför;

Införa krav på att endast utbildade SYV-ar kan anställas inom Örebro kommun.

Se över organisationen, styrning, planering och ansvar.

Ge bättre stöd till rektor som ansvarar för att SYV blir hela skolans ansvar.

Att vägledningen ska hålla samma kvalitet på alla skolor och finnas som en röd tråd genom elevens hela utbildning.

Garantera tillgänglighet och likvärdighet.

Konkretisera och kvalitetssäkra de nationella målen.

Se till att SYV-s anknytning till arbetslivet fungerar.

Liberalerna menar att grundskolans SYV-funktion bättre och mer sanningsenligt måste kunna svara upp mot frågorna som kräver svar inför gymnasievalet. Elever och vårdnadshavare ska inte hänvisas till gymnasieskolans SYV eller till att leta egna svar på diverse hemsidor på nätet. Ungdomarna måste få en vägledning värt namnet!

Magnus Riseby

Liberalerna, presidieledamot programnämnd Barn och utbildning

Mats-Olof Liljegren

Liberalerna, 2:e vice ordförande Gymnasienämnden

Kerstin Cederström

Liberalerna, ledamot Gymnasienämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel