Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Liberalerna: Ta krafttag för att minska ungas utsatthet på nätet

Annons

I år är det fem år sedan den då 13-åriga Kumlatjejen tog sitt liv efter att ha blivit utsatt för hot och sexuella övergrepp över nätet och via sms av en 40-årig bedragare. Efter den oerhörda tragedin har fler oroliga föräldrar hört av sig till oss för att få veta vad Kumla gör för att det inte ska hända igen. Det vore inte orimligt om Kumla faktiskt låg i framkant med att skydda våra barn och unga mot att utsättas för hot, våld och sexuella övergrepp på nätet med tanke på vad som då hände. Vi önskar i alla fall att det vore så, men faktum är att det finns otroligt mycket kvar att göra, både när det gäller kunskap, medvetenhet och praktiskt arbete.

Det handlar dels om att kartlägga lärarnas kompetens att använda datorn som pedagogiskt verktyg, men också om att ha en strategi för att hantera mer etiska frågor, som exempelvis elevers utsatthet för hot, övergrepp och kränkningar på nätet.

I den budget som antogs av kommunfullmäktige i november förra året beslutades det att Kumla ska investera i en dator per elev. Det är i grunden positivt att Kumla fortsätter sin digitaliseringsutveckling och att detta också kommer eleverna till del i skolan. Samtidigt är det viktigt att säkerställa att såväl lärare och rektorer som elever är väl rustade för detta. Det handlar dels om att kartlägga lärarnas kompetens att använda datorn som pedagogiskt verktyg, men också om att ha en strategi för att hantera mer etiska frågor, som exempelvis elevers utsatthet för hot, övergrepp och kränkningar på nätet.

Av de som utsatts för kränkningar var det mer än var fjärde som också utsatts för mobbning.

Enligt organisationen Friends senaste ”Nätrapport” uppges internet vara en av de mest otrygga platserna för eleverna. I den anges också att ungefär var tredje ung i Sverige utsatts för kränkningar på nätet. Förutom kränkningar, som kan vara isolerade händelser, kan det också handla om mobbning om de sker mer systematiskt. Av de som utsatts för kränkningar var det mer än var fjärde som också utsatts för mobbning.

Det finns också ytterligare aspekter att ta hänsyn till. Många ungas första kontakt med pornografi sker idag genom skolans datorer. Genomsnittsåldern för när barn i dag medvetet börjar konsumera porr för första gången är runt 12 år. Risken är stor att porren får sätta standarden för vad som är normalt innan barnen själva fått chansen att själva utforska sin sexualitet. Därför är det oerhört viktigt att skolorna har en strategi för att hantera tillgången till pornografi på skolans datorer, oavsett om lösningen är filter eller annat.

I Friends-rapporten ges flera konkreta tips till skolor om hur de kan arbeta med frågan. Bland annat föreslås att man kan integrera internetfrågor i det ordinarie trygghetsarbetet, kartlägga trivsel samt analysera och utvärdera åtgärder, involvera eleverna och vårdnadshavarna i arbetet och se till att hela personalgruppen tar ett gemensamt ansvar för elevernas trygghet i skolan och på nätet.

... den styrande majoriteten bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna tycker att det som görs eller står i gällande lagstiftning är tillräckligt. Vi håller inte med.

Även om föräldrarna har störst inflytande på ungas liv på nätet så har skolan ett lagligt ansvar att arbeta förebyggande mot mobbning och diskriminering – både i skolan och på nätet. Vi i Liberalerna har i flera år och på olika sätt fört upp frågan om IT-etik för diskussion i nämnden för livslångt lärande, men den styrande majoriteten bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna tycker att det som görs eller står i gällande lagstiftning är tillräckligt. Vi håller inte med.

Ungas utsatthet på nätet är något som Kumla verkligen behöver ta på allvar. Det behövs mer kunskap, bättre struktur och mer faktisk handling från kommunens sida. Vi måste dra lärdom av allt som händer och se till att vi skapar förutsättningar för att det inte ska hända igen. Det är det minsta vi kan göra för att hedra de som redan fallit offer för utsattheten.

Christian Lahesalu

Liberaler, oppositionsråd och gruppledare

Christina Örnebjär

Liberalerna, riksdagsledamot

Ida Särnholm

2:e vice ordförande i nämnd för livslångt lärande

Kajsa Rosén

Leberalerna, ledamot i nämnd för livslångt lärande

Henrik Andersén

Liberalerna, ersättande ledamot i nämnd för livslångt lärande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel