Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Naturskyddsföreningenvill förminska ny förskola

Linde Naturskyddsförening vill minska storleken på förskolan som ska byggas på Kyrkberget. Anledningen är att minimera ingreppet på värdefull naturmark i området.

Annons

I tisdags kväll höll Bergslagens miljö- och byggförvaltning, BMB, ett samrådsmöte. Det är ett led i att ändra detaljplanen för Kyrkberget.

Närboende och naturskyddsföreningen var kallade, men det var endast föreningen som funnit anledning att delta i mötet. Sedan tankarna på byggnation vid Kyrkberget startade för tiotalet år sedan har Linde naturskyddsförening i olika grad ifrågasatt en exploatering.

Samrådstiden gick ut i går, onsdag. Dessförinnan har bland andra räddningstjänst och telebolag yttrat sig över planförslaget.

Synpunkterna ska sammanstälals nästa vecka till ett så kallat samrådsyttrande.

– Sedan finns det två vägar att gå. Antingen att ställa ut ett planförslag eller att föra upp det till politikerna, säger Per Axelsson, fysisk planerare vid BMB. Det senare är den mest troliga vägen och innebär att BMB överlämnar ärendet till kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott.

En ny detaljplan och därmed möjlighet till byggstart ligger i tiden någonstans efter nyår.

Den nu gällande detaljplanen är från 2005. Redan då fanns förskolebygget med, men sedan dess har behovet att bygga större gjort det nödvändigt att ändra igen.

Linde Naturskyddsförening ser då att naturvärden riskerar att förstöras.

Nu handlar det in 9 440 kvadratmeter mark som behöver tas i anspråk. Platsen är i huvudsak den grusyta där det tidigare funnits kommunförråd och upplagsplatser.

Föreningen föreslår förutom en mindre byggnad att den ska flyttas nära Hermanstorpsvägen och att parkeringsytorna ska bli färre. Personalparkeringar kan läggas en bit från förskolan.

Ger en annan form på byggnaden minskat behov av mark bör en annan byggnadstyp väljas föreslår Linde naturskyddsförening.

De ritnningar som tagits fram visar en rund byggnad med fyra avdelningar och en samlingslokal.

Mer läsning

Annons