Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu är Getapulien invigt

År 2009 bildades naturreservatet Getapulien. Här finns närmare 1000 hektar skyddad våtmark och skog. Idag invigdes Getapulien officiellt som naturreservat.

Annons
Officiell invigning. Med klippning av blågult band inviger Sivert Juneholm naturreservatet Getapulien.

– Kontrasten med den öppna myren och den omgivande gamla skogen är det stora naturvärdet i Getapulien, berättar Hans Ljungkvist, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Det är förmiddag och det är samling intill myren i Getapulien. Invigning ska ske och människor har tagit sig hit för att få vara med om detta.

– Idag har vi 220 skyddade naturområden i länet. Men bara 2,5 procent av den produktiva skogen är skyddad så det är långt kvar till miljömålet om minst 10 procent skyddad skog, säger Åsa Forsberg, naturvårdsbiolog på länsstyrelsen.

Getapulien har ett stort naturvärde. Här finns stora tallskogar och ensliga myrar sida vid sida. Och det är ett av få större väglösa skogs- och myrområden i länet.

Åsa Forsberg berättar om namnet Getapulien.

– I Småland finns också en plats som heter Getapulien. Och namnet är ett öknamn för mycket magra betesmarker i Småland. Så magert bete är det att det bara duger som bete åt getterna.

– Namnet Getapulien härleder också till det italienska området Apulien som också är ett magert landområde. Men betyder det att getter har betat här förr? Nej, knappast, men namnet har ändå anknytning till att det är magert här.

Sivert Juneholm från naturskyddsföreningen i Lindesberg är dagens officiella invigningstalare, tillika bandklippare. Sivert berättar om sitt livslånga intresse för skogarna och djurlivet. Sedan klipper han det blågula bandet som spänts upp mellan två träd.

– Och härmed förklarar jag Getapulien invigt som naturreservat, säger Sivert.

Getapulien är numera inte bara ett naturreservat. Våtmarksområdet ingår även som skyddsvärd miljö genom att det utsetts till ett så kallat Ramsarområde. Getapulien och Nittälven i Ljusnarsberg/Hällefors fick förra året nämligen också internationell skyddsstatus då regeringen bestämde att dessa områden ska omfattades av den internationella våtmarkskonventionen Ramsar. Med det beslutet har Sverige åtagit sig att bevara områdenas ekologiska särdrag med dess djur- och växtliv och Sverige ska nu, så långt det är möjligt, skydda områdena mot skador på naturmiljön.

Getapulien består ungefär till hälften av våtmarker och till hälften av skog.

– Myrarna här är i ett opåverkat naturligt tillstånd. Myren har inte exploaterats vilket gör att områdets naturvärde blir ännu högre. Och här finns ett stråk av flera sammanhängande myrar där Getapulien är en del i detta stråk, berättar Hans Ljungkvist.

Naturskola i Getapulien. Melvin Sundman, David Levin och Ivar Jennessen Nordström på naturskola med Maria Levin. Gissa djuret är uppgiften, kraniet tillhör en varg.

Mer om Getapulien

På de näringsfattiga myrarna växer en mycket specialiserad flora, som skvattram, tranbär, sileshår och tuvsäv. I den gamla skogen finns enstaka 300-åriga gammeltallar. De äldre träden hyser sällsynta lavar, svampar och mossor, som tallticka, vedticka, blåmossa, grynig blåslav och garnlav. Typiska för området är även en rad olika taggsvampar. Fåglar som trivis i Getapulien är bland annat ljungpipare, grönbena och nattskärra.

Källa: Länsstyrelsen i Örebro.

Annons