Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Uppsägningar när BKT måste banta

Bergslagens kommunalteknik står inför krav att minska kostnaderna. Det kommer att innebära personalminskningar och uppsägningar.

Annons
Stefan Lundqvist , BKT.

En stor del av förbundets kostnader är löner. Exakt hur mycket pengar man måste skära ned med vill inte förbundschef Stefan Lundqvist säga beroende av pågående förhandlingar.

BKT har cirka 160 anställda.

– Det handlar om minst tio procent. Lindesberg och Nora kommer att drabbas hårdast eftersom det är de största kommunerna. Där har vi har flest anställda.

Tidigast i april

Tidigast sista veckan i april kommer besked om uppsägning på grund av arbetsbrist. Så ser tidplanen ut för det förändringsarbete som är inlett.

I början av mars bildades en omställningsgrupp sammansatt av företrädare för arbetsgivare och anställda.

– Det här är tråkigt eftersom vi har ett viktigt uppdrag och ingen är sysslolös. Mitt viktigaste uppdrag nu är tyvärr att kommunicera att arbetskamrater kommer att få sluta, säger Lundqvist.

BKT har haft en ekonomi i balans de senaste fyra åren. Samtidigt har man levt med att medlemskommunernas anslag inte har förändrats i takt med kostnadsökningarna.

Strax före jul gav förbundsdirektionen BKT-ledningen i uppdrag att se över utgifterna. Inledningsvis med fokus på gata/park och idrott.

Några enkla rationaliseringsknep fanns inte möjligheter till. De besparingar som nu måste göras får konsekvenser i hela organisationen.

– En realitet har slagit till. Vi måste bli färre anställda och hitta andra driftsformer, säger Stefan Lundqvist.

@NA Fråga:Har ni varit överambitiösa?

– Nej, vare sig vad det gäller kompetens hos personal eller maskinell utrustning. Ytterst handlar det om en ambitionsnivå att göra våra kommuner attraktiva, säger Lundqvist.

Det är kommunpolitikernas ansvarsområde.

– Tyvärr drabbar det här den egna verksamheten. De entreprenader vi köper in är kontrakterade och går inte att förändra förrän avtalstider löper ut, säger Stefan Lundqvist.

Hälften av det BKT utför görs med egen personal. Resten med inköpta entreprenader.

– Vi har inte fått påslag på våra anslag under en följd år. I år inte ens lönekompensation. Samtidigt har allt blivit dyrare. Rationaliseringar måste genomföras. Det här speglar medlemskommunernas ekonomiska situation, säger BKT-direktionens ordförande Hans-Olof Hake (S).

Mer läsning

Annons