Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

C-utredning om förskolan

Centerpartiet vill ändra den nuvarande volymtimmemodellen inom förskolan. Enligt deras förslag skulle ett rörligt system som tar hänsyn till barnens vistelsetid i förskolan vara det bästa.

Annons

I oktober förra året beslutade fullmäktige att höja antalet volymtimmar till 220 per årsarbetare och vecka. I praktiken innebar höjningen av att varje årsarbetare ska ta hand om 7,5 barn.

Vid beslutstillfället fanns skilda uppfattningar om den egentliga situationen i förskolan. Dels hade kostnaden för förskolan statistiskt sett visat sig vara högst i landet. Dels hade kommunen efter en höjning av antalet volymtimmarna flest barn i landet per årsarbetare. Därtill också personalens uppgivenhet och proteser från föräldrar.

– Hur kan vi ha den näst dyraste barnomsorgen i landet men ändå ha minst antal barn och personal, frågade sig Andreas Alexandre (C).

För att få klarhet i situationen genomförde han en egen utredning i två delar. Den ena fokuserade på volymtimmar och vistelsetid och baserades på ett enkätutskick till femton kommuner i Sverige. Den andra delen granskade kostnader och bemanning inom förskolan.

Alexandre konstaterar att personalkostnaden var sex procent högre under 2008 jämfört med riksgenomsnittet.

– Men då var också bemanningen för hög jämfört med det då beslutade volymtimmetalet 190 timmar, säger han.

Om övertaligheten räknas bort hade kostnaden minskat med drygt 13 procent, drygt åtta procent lägre än riksgenomsnittet.

– På grund av långa uppsägningstider hann effekten av 190 volymtimmar aldrig tydliggöras innan beslutet om en höjnig togs.

Enkäten visar att vistelsetiden för förskolebarnen är lägre än i de jämförda kommunerna. Det innebär att varje barn ger färre volymtimmar och att personalen därför måste ha fler barn för att nå upp till målet.

– Den korta vistelsetiden är den enskilt största orsaken till att den nuvarande nivån är orimligt hög.

Centerpartiets föreslår därför en ändring av modellen så att den tar hänsyn till barnens vistelsetid. Detta genom att införa ett rörligt system.

Mer läsning

Annons