Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Färre mål och tydligare ansvar

Färre och mer realistiska mål för kommunstyrelsen samt ett tydligare chefsansvar. Så ska revisorernas kritik mot kommunstyrelsen nu åtgärdas.

Annons

När revisorerna i juni 2012 lämnade sin revisionsrapport för år 2011 levererade de en svidande kritik mot kommunstyrelsen. Inga finansiella mål hade uppfyllts. Ledning, styrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten utifrån bland annat budgetmål ansågs otillräcklig. Återrapporteringen till kommunfullmäktige var bristfällig.

Revisorerna ansåg att kommunstyrelsen inte skulle beviljas ansvarsfrihet vilket även kommunfullmäktige senare ställde sig bakom.

Nu har ett åtgärdsprogram, med anledning av kritiken, klubbats av kommunfullmäktige. På flera av de punkter som kritiserats betonas nu exakt vilken chef på tjänstemannanivå som har ansvaret för just den uppgiften.

Realistisk nivå

När det handlar om kommunstyrelsens målsättningar talas det nu om färre antal mål samt mål lagda på en mer realistisk nivå. Exempelvis uppnåddes inga finansiella mål för 2011. Nu uppmanas kommunstyrelsen att se över sin ¿ambitionsnivå vad gäller målsättningar för 2013.

Förklaringar från kommunstyrelsen angående kritiken har bland annat varit omställningsproblem i samband med en ny styrmodell 2011 som klubbades igenom av fullmäktige i december 2010. Ännu en förklaring var att det valdes en ny kommunstyrelse den 16 december 2010 vilket anses ha påverkat verksamheten 2011.

Antalet uppsatta mål är för många, tycker kommunstyrelsen och medger också att det finns ”mindre lyckade formuleringar” i årsredovisningen som bekräftar revisorernas kritik.

I samband med att fullmäktige klubbade åtgärdsplanen bestämdes också att minst ett temamöte ska hållas på kommunfullmäktige där prioriterade målområden i verksamheten ska diskuteras.

Mer läsning

Annons