Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

M vill att myndigheterna kollar dig i ditt hem

Försörjningsstödet är det sista skyddsnätet i samhället för den individ som har det tufft. Den som för stunden inte klarar sig själv ska få det offentligas stöd för att uppnå en skälig levnadsnivå. Nu vill Moderaterna (M) i Örebro att människor i behov av stöd ska utsättas för oanmälda hembesök av myndigheterna. För det saknas stöd i lag.

Grunden i svensk socialrätt är att myndighetsutövande ska ha stöd i lag och bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Det sätts på prov när socialtjänstens intresse av att minska felaktiga utbetalningar ställs mot individens intresse av att få känna trygghet i sitt eget hem. M:s förslag innebär att det föregående intresset ska väga tyngst. Systemet över individen.

Budskapet är tydligt: du öppnar dörren när myndigheten knackar på, annars ryker din försörjning. 

Frågan om oanmälda hembesök är inte ny. Justitieombudsmannen (JO) har vid flera tillfällen riktat skarp kritik mot de kommuner som infört det. Kritiken har främst grundats i att hembesök enbart får göras om det föreligger en välgrundad misstanke om fel, exempelvis att något talar för att någon är sammanboende, och att ett frivilligt samtycke alltid ska inhämtas.

I diskussionen om vilket lagstöd som finns för det förslag M nu lagt fram har de både i fullmäktige och på sociala medier hänvisat till sina partivänner i Växjö. Där har kommunalrådet Rosengren uttalat att den enskilde vid ansökan ska underkasta sig ett samtycke till oanmälda hembesök annars väntar upprepade föranmälda hembesök. Budskapet är tydligt: du öppnar dörren när myndigheten knackar på, annars ryker din försörjning. 

Därför finns redan i dag långtgående befogenheter för myndigheter att granska den enskildas ekonomiska förehavanden

JO har i fråga om liknande vidlyftiga samtycken i samband med ansökan om bistånd riktat skarp kritik mot Askersunds kommun. I ett annat uttalande har JO utvecklat att samtycke till hembesök ska ges med reell frivillighet och att det inte får kringgås genom myndighetens hotfulla uppträdande eller antydningar om att tvång föreligger. Frivilligheten i den form av samtycke som M i Växjö beskrivit och som M i Örebro hänvisat till kan starkt ifrågasättas. Detta då samtycket lämnas under hot om återkommande intrång i privatlivet utan att det föreligger välgrundad misstanke om fel och det till en myndighet som den enskilde är beroende av

Det ligger givetvis i det offentligas intresse att stävja fusk. Därför finns redan i dag långtgående befogenheter för myndigheter att granska den enskildas ekonomiska förehavanden och ställa krav på den enskildes agerande. De får även ta hänsyn till en vägran av hembesök vid en samlad bedömning om rätten till bistånd. Det är då viktigt att bedömningen inte sker på slentrian utan är baserad på de individuella omständigheterna.

Till sist är det viktigt att påminns om att de människor denna fråga berör har det väldigt tufft. De saknar ofta förmåga att full ut tillvarata sina rättigheter, deras förtroende för myndigheter är ofta skadat och de är helt utelämnade till andra för sin försörjning. Därför måste noga övervägas om syftet med en åtgärd kan uppnås på ett för den enskilde mindre ingripande sätt. Framförallt måste kommuner respektera rättigheter och följa demokratiskt stiftad lag.

Johan Gynnhammar

Socialdemokraterna, juriststudent, ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel