Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Maria Larsson: 2 000 sjöar, 600 dammar och porlande bäckar – fler borde få bygga strandnära

Det är svårt och ibland omöjligt för människor att förstå varför myndigheter fattar vissa beslut. Förklaringen ligger inte hos handläggande medarbetare utan i våra lagar.

Annons

Det händer att lagar och förordningar ibland får andra effekter än de som riksdag eller regering avsåg när de fattade besluten.

... ett exempel på där beslut kan upplevas gå stick i stäv mot den politiska och demokratiska viljan.

Beslut om att få dispens från strandskyddslagen för att bygga nära vatten är ett exempel på där beslut kan upplevas gå stick i stäv mot den politiska och demokratiska viljan.

Därför bjöd jag in den utredare, Catharina Håkansson Boman, som på regeringens uppdrag ska se över strandskyddsreglerna. Med på mötet var företrädare för länets alla kommuner och vi kunde leverera flera idéer på hur det ska bli enklare, mer rättssäkert och mer i harmoni med länets hållbara utveckling att kunna bygga strandnära.

Min och länsstyrelsens uppgift är bland annat att vara en länk mellan länets behov och nationella intressen. Att bjuda in regeringsföreträdare, riksdagsledamöter eller som i det här fallet statliga utredare, blir viktiga möten mellan länets intressen och den nationella politiken. Våra röster hörs ända till Stockholm.

Det är stor skillnad på exploateringstrycket i Stockholms skärgård jämfört med våra landsbygdskommuner.

När det gäller strandskyddslagen så har vi från länsstyrelsen, efter att ha lyssnat på kommunerna, föreslagit flera förbättringspunkter, till exempel:

Vi vill att strandskyddslagen ska differentieras ytterligare. Det är stor skillnad på exploateringstrycket i Stockholms skärgård jämfört med våra landsbygdskommuner.

Vi vill att små sjöar och vattendrag generellt ska undantas från strandskyddet, så att förutsättningarna blir lika över hela landet. (Jo, i vårt län har alla mindre sjöar, till exempel branddammar, dagvattendammar och så vidare 100 meter strandskydd)

Det måste också vara möjligt att i större utsträckning göra en etablering där ingen bebyggelse finns i dag.

Vi vill att lagstiftningen om LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) ska förenklas och hanteras på en mer översiktlig nivå i planarbetet. Detta för att inte kommunerna behöver göra så detaljerade utredningar som kostar mycket och som ändå kräver nya utredningar när områdena senare ska bebyggas. Det måste också vara möjligt att i större utsträckning göra en etablering där ingen bebyggelse finns i dag.

Vi var ganska detaljerade i somliga förslag:

Vi vill att det ska bli lättare att få bygga nära vattnet på obebyggda tomter som är inklämda mellan de äldre husen i en bebyggelserad som är uppförda nära vattnet. Det är inte möjligt idag.

Vi vill att man ska kunna använda befintliga byggnader som står nära vatten till helt nya ändamål, exempelvis att byggnader som används till skolor, kontor och föreningslokaler ska kunna användas till bostäder I dag kan inte kommuner ge dispenser till detta.

Här finns mer än 2000 sjöar, 600 dammar och oräkneliga porlande bäckar och åar.

Örebro län är ett fantastiskt län att bo och verka i. Här finns mer än 2000 sjöar, 600 dammar och oräkneliga porlande bäckar och åar. Att kunna få bosätta sig nära vatten gör oss till ett ännu mer attraktivt län. Självklart ska det ske på ett sätt så att naturen värnas och friluftslivet också får plats. Men vi kan rymma allt detta. Det ovan nämnda och en hel del annat skickade vi med strandskyddsutredaren. Nu ser vi fram emot hennes förslag.

Maria Larsson

Landshövding i Örebro