Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Maria Larsson: Nominera din kandidat till pris för jämställdhet

Jag har arbetat aktivt med jämställdhetsfrågor sedan slutet på 1980-talet. Och visst har det hänt en hel del sedan dess, men på vissa områden går arbetet i snigelfart.

Annons

I Jämställdhetsrådet bestämde vi hösten 2015 oss för att tillsammans i Örebro län fokusera på några saker för att kraftsamla för en verklig förändring.

Bland annat riktar vi in oss på att skillnader mellan kvinnors och mäns livsinkomster ska minska...

Dessa fokusområden återfinns i Länsstyrelses strategi, Örebro läns strategi för jämställdhet 2017–2020. Bland annat riktar vi in oss på att skillnader mellan kvinnors och mäns livsinkomster ska minska, att andelen kvinnliga företagare ska öka och att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar för en god hälsa.

Länsstyrelsen har regeringsuppdrag att främja jämställdhet i länet och på kommunernas begäran har vi arrangerat kunskapshöjande seminarier som varit mycket uppskattade och välbesökta. De har handlat om hur man gör jämställdhet i praktiken. Ämnen som behandlats har bland annat varit styrning och ledning, integration, upphandling samt arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning.

Ett sådant exempel är Karlskoga kommun där man möjliggjort heltidsarbete för personal inom lokalvården...

Det finns mycket kvar att göra men det finns också många goda exempel. Därför har Jämställdhetsrådet tagit initiativet att inrätta ”Jämställdhetspriset i Örebro län”. Vi vet nämligen att organisationer och företag runt om i länet gör smarta och bra insatser för en förbättrad jämställdhet för sina anställda, medlemmar, kunder, brukare och länsinvånare. Ett sådant exempel är Karlskoga kommun där man möjliggjort heltidsarbete för personal inom lokalvården med lägre sjuktal som följd och med samma kostnadsram som tidigare. Vi vet att goda exempel behöver uppmärksammas och spridas – både för att uppmuntra goda initiativ och för att inspirera andra.

2018 års kartläggning, Kvinnor och män i Örebro län 2019, visar bland annat att:

• Kvinnor och män i Örebro län väljer olika utbildningar, arbetar inom olika branscher och tjänar olika mycket.

• Deltidsarbete är vanligare bland kvinnor men de flesta väljer det inte själva utan skulle vilja arbeta mer.

• Kvinnor har ett högre sjukpenningtal än män, men lever fortfarande längre än män.

Visst är det galet att man får olika tillgång till mediciner och olika mycket rehabilitering beroende på om man är kvinna eller man.

Jämställdhet handlar om att alla människor, oavsett kön, ska kunna göra sina livsval på lika villkor. Ju äldre jag blir, desto fler strukturer har jag upptäckt som faktiskt innebär att rättigheter och möjligheter reduceras beroende på kön. Visst är det galet att man får olika tillgång till mediciner och olika mycket rehabilitering beroende på om man är kvinna eller man.

Många olika aktörer kan förändra mycket tillsammans. Jag hoppas att fler vill vara med och ta ansvar för att jämställdhetsarbetet ska föras framåt med fart i Örebro län.

Känner du någon som bedriver ett gott jämställshetsarbete i länet, eller gör du det själv? Nominera din kandidat på vår webbplats lansstyrelsen.se/orebro

Maria Larsson

Landshövding i Örebro

Annons