Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Maria Larsson: Ska vi bygga bostäder på bördig jordbruksmark?

Närkeslätten rymmer en del av vårt lands bördigaste jordbruksmark. Just nu spirar grön höstsådd där eller också ligger nyplöjda fåror sida vid sida för vintervila.

Annons

Vi vet att vi behöver höja vår egen förmåga att stå emot kriser av olika slag. Jordbruksmarken är viktig för att vi ska klara vår livsmedelsförsörjning. Om importmöjligheter stängs av är det avgörande att nära produktion finns.

Samtidigt behöver det byggas bostäder på flera håll i vårt län. Dessa intressen kan ibland stå emot varandra.

... endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen ...

Kommunerna tar fram översiktsplaner som lägger fast den långsiktiga utvecklingen. Länsstyrelsen ska granska planerna och lämna råd utifrån följande text i Miljöbalkens tredje kapitel. Där står det: Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, och detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk.

Det finns ingen vägledning för kommunerna om vad som är brukningsvärd mark eller var gränsen går för vad som är väsentliga samhällsintressen. Och hur långt ska man gå för att leta annan mark för att bygga de där husen man behöver?

Bland annat upphävdes detaljplanen vad gäller bostadsbyggnation i Ormesta i Örebro kommun.

Mark- och miljödomstolen har de senaste åren prövat ett antal fall där man upphävt kommuners planer på att bygga bostäder, med hänvisning till att jordbruksmarken är så värdefull att den ej får tas i anspråk och att försök att hitta annan mark inte gjorts i tillräcklig utsträckning. Bland annat upphävdes detaljplanen vad gäller bostadsbyggnation i Ormesta i Örebro kommun.

Kumla är en kommun som sliter med denna fråga. Man har stort tryck från fler företag och fler personer som vill flytta till kommunen och den mark man har att tillgå är till största delen produktiv jordbruksmark.

Protestlistor undertecknades och kommunen var klok nog att göra ett omtag.

När man pekade ut ett stort verksamhetsområde i samrådsförfarandet till ny översiktsplan uppstod en opinion emot sådan bebyggelse, med hänvisning till att det var bördig jordbruksmark. Protestlistor undertecknades och kommunen var klok nog att göra ett omtag. Man har jobbat fantastiskt bra med att ta fram kartskikt över brukningsvärd jordbruksmark och definierat vad kommunen menar med ”väsentligt samhällsintresse”.

Man har också utvecklat en metod för hur olika lokaliseringar kan jämföras utifrån bland annat infrastruktur, närhet till service och risk för ägosplittring. Kort sagt försökt ta fram kriterier för hur och var man kan bygga med bibehållande av så mycket jordbruksmark som möjligt. Det har resulterat i att förslagets verksamhetsområde kommer att minskas när processen med den nya översiktsplanen nu går vidare.

Jordbruksverket har ett uppdrag att ta fram en modell för hur jordbruksmark kan värderas ...

Kumla gör ett gediget arbete på egen hand, men man efterfrågar mer vägledning. Och mer hjälp är på väg. Jordbruksverket har ett uppdrag att ta fram en modell för hur jordbruksmark kan värderas som ska redovisas i oktober 2020.

Vi ska vara glada över att vi har bördig jord i länet. Den ger möjlighet till bra jordbruksprodukter i vårt län. Den produktionen behöver stödjas på alla sätt. Så glöm nu inte köpa lokalt producerad julmat så långt det bara går.

... köp den färska boken om Alfred Nobel, skriven av Ingrid Carlberg.

Slutligen vill jag lämna ett julklappstips när man däst efter julmaten slår sig ner i läsfåtöljen: köp den färska boken om Alfred Nobel, skriven av Ingrid Carlberg. Den räcker hela helgen och ger en fantastiskt fin bild av vår mest kände svensk, vars pris också kan sägas vara produkt från vårt län.

Med det vill jag tillönska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Maria Larsson

Landshövding i Örebro