Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Motvind för den nya kraften

Förra året var elpriset uppe på 14 kronor per kilowattimme som värst, om än bara för några timmar. Kölden, sinande vattenreservoarer och stängda kärnkraftsreaktorer driver nu på priset igen. Många villaägare anar ännu en dyrvinter och har valt bundna avtal.

Det är inte bara priset som är kontroversiellt med elen. Produktionsmetoden sätter både hjärtan och hjärnor i brand hos människor. I Lekeberg har vindkraften blivit glödhet. Kilsbergskanten norr om Mullhyttan är klassat som område av riksintresse för ny vindkraft.

Företaget Stena Renewable vill bygga vindkraftverken. Kommunen har enligt lagen veto mot dessa nybyggen. De lokala politikerna är satta under hård press från en lokal opinion som är emot detta, enligt deras egna utsagor, förödande intrång i den vackra naturen.

I måndags kom en rapport från Svensk Vindenergi, en organisation för olika vindkraftsintressenter. Rapporten pekar ut ett antal hinder för utbyggnaden av vindkraft.

Först en påminnelse om varför det i högsta grad är önskvärt med mer vindkraft. En köldvinter som denna kopplas kolkraftverk in för att göra el. Om denna för klimatet vederstyggliga produktion helt ersattes av vindkraftverk skulle det motsvara 16 procent av de svenska utsläppen av växthusgaser 2008, enligt samma rapport.

Det finns en samlad politisk vilja på riksnivå för en utbyggnad av vindkraft. Trots det infördes under förra mandatperioden lagar som haft motsatt verkan. Nya skatter har minskat intresset från privatpersoner att satsa på vindkraft. Det har helt enkelt blivit mer ekonomiskt riskfyllt.

Slutsatsen från Svensk Vindenergi är att lokalt andelsägande är det bästa som kan hända vindkraften och är därmed en viktigt del av vår framtida energiförsörjning.

Visst finns de entusiaster och idealister som är villiga att satsa pengar utan att räkna hem investeringen. Men denna skara skulle kunna utökas om det vore mer privatekonomiskt rationellt att satsa familjeekonomin på miljöriktigt el.

Det är också helt klart att skjutsen framåt skulle bli så mycket starkare om grannar går samma i stället för att ett företag från fjärran dyker ner i bygden, slänger upp ritningar på borden och har spadarna redo att sätta i jorden. Det är regeringens ansvar att snabbt som ögat göra dessa familjeinvesteringar överblickbara och lönsamma.

Det kommunala vetot är ett annat hinder för mer vindkraft, enligt Svensk Vindenergi. Det som sker i Lekeberg visar vilken press det finns på de lokala politikerna. Vetot gäller dessutom enbart vindkraften och inte andra energikällor, en obegriplig och kontraproduktiv diskriminering.

Ett tredje hinder för mer vindkraft är att Försvaret har privilegiet att undanta en yta stor som Danmark från vindkraftverk, med motiveringen att skydda det militära flyget. Det hindret lär vara förhandlingsbart.

Kilsbergen norr om Mullhyttan är klassat som riksintressant område för vindkraft. Det finns fler i vårt län; öster om Skagern, sydväst om Vretstorp och väster om Vättern. Potentialen är stor.

För vindkraftverk passar inte överallt. Det måste garanterat blåsa ordentligt. En halvmeter mindre per sekund i medelhastighet påverkar kostnaderna väsentligt inom det nuvarande regelsystemet.

I går gav Miljödomstolen klartecken till en stor vindkraftssatsning i Norrland. Vi är bara i början på något nytt.