Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

MP går i opposition i Region Örebro län

Annons

Utifrån rådande förhandlingsläge kommer Miljöpartiet i Region Örebro län nu att gå i opposition. Vårt engagemang för planetens överlevnad slocknar dock aldrig. Vi kommer att fortsätta vara en röst för klimatet och den hållbara omställningen. För att vi ska kunna vara en katalysator för hållbarhetsarbetet åt både höger och vänster står vi, i opposition, helt fria utan att binda upp oss till något block.

Under våra åtta år i majoritet har vi genomfört stora satsningar på klimatområdet. Framgångarna är många och vi ser framförallt fyra tydliga exempel på Miljöpartiets inflytande. Tack vare oss så har regionen nu en hållbarhetsplan som reglerar hela hållbarhetsområdet. Alla regionens nybyggnationer planeras att ha solceller på taken redan från början. All el som levereras till regionens verksamheter är 100 procent förnybar och all busstrafik är helt fossilfri från hösten 2018. Nu får vi inte låta de stora framsteg som gjorts de senaste åtta åren gå till spillo.

FN:s generalsekreterare António Guterres har meddelat att de globala utsläppen måste börja minska drastiskt senast år 2020 för att hindra klimatförändringarnas värsta konsekvenser. Det är alltså inom denna mandatperiod, klimatet kan inte vänta tills nästa val.

Ett ansvarsfullt klimatarbete är nödvändigt och vi kräver att klimatfrågan inte prioriteras bort.

De som styr det politiska arbetet i Region Örebro län måste inse att klimatarbetet bör sättas högst på agendan. För att regionen ska klara den hållbara omställning som krävs måste därför regionens nya ledning visa att de klarar ett seriöst klimatledarskap.

Vi är oroliga över övriga partiers kapacitet att driva den offensiva klimatpolitik som nu behövs. Ett ansvarsfullt klimatarbete är nödvändigt och vi kräver att klimatfrågan inte prioriteras bort.

Miljöpartiet är redo att vara en blåslampa för regionens hållbarhetsarbete. Vi ser framförallt tre områden där politiken måste utvecklas under kommande mandatperiod.

Du som behöver köra bil ska kunna göra det med gott samvete, samtidigt som vi minskar de fossila utsläppen från biltrafiken och skapar en bättre luftkvalitet för våra barn.

Hela regionen, inte endast regionala verksamheter, ska vara självförsörjande på förnybar energi år 2030. Vi vill att hela regionens elförsörjning kommer från vind-, sol- och vattenkraft som producerats inom länets gränser.

Det ska vara lätt att tanka fossilfritt i hela länet. Du som behöver köra bil ska kunna göra det med gott samvete, samtidigt som vi minskar de fossila utsläppen från biltrafiken och skapar en bättre luftkvalitet för våra barn.

Flyget ska bära sina egna kostnader och regionen bör avsluta sina skattesubventioner till Örebro Airport. En ansvarsfull klimatpolitik innebär att göra det svårare och dyrare att välja det färdmedel som har störst klimatpåverkan.

Väljarna ska veta att de kan lita på att Miljöpartiet alltid prioriterar klimatfrågan högst, oavsett om vi sitter i majoritet eller opposition, och vi kommer att kämpa varje dag för att Region Örebro län ska gå först i Sveriges klimatomställning.

Monika Aune

Miljöpartiet, regionråd

Mats Gunnarsson

Miljöpartiet, regionråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons