Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mycket blir fel när vapenmagasin ska registreras

Replik

... till ledaren ”Tillstånd för vapenmagasin spelar roll för polisen i Örebro", NA den 1 januari.

Ledarartikeln tar upp många frågor och de flesta är ren desinformation. Tyvärr räcker inte utrymmet till för att bemöta dem alla.

Grundläggande för staten i lagstiftningsfrågor borde vara att lagstiftning ska vara ett medel som man tar till i sista hand när inget annat hjälper. Det finns redan lagregler där staten får beslagta och förverka brottsverktyg, dessa bör prövas och utvärderas innan ny lagstiftning föreslås.

Det vi alla har gemensamt är att vi på vår fritid agerar, till skillnad från ministrar, deras sakkunniga och ett fåtal ledarskribenter - dessa gör det professionellt på betald arbetstid.

Att polisen skulle ha behövt lämna tillbaka vapenmagasin till kriminella finns det inga bevis för. Dokumentering av beslag och återlämnande är reglerat i lag så bevis borde finnas.

Det som vår inrikesminister och NA menade i sin ledare med vapenlobbyn (lobbying, lobbyister är att man professionellt för fram en åsikt för någon annans räkning) är ett fåtal personer som hörts och setts i mediadebatten om vapenlagstiftningen, nämligen en yrkesarbetande tvåbarnsmamma som också tillhör världseliten i IPSC-skyttet, en forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och Sveriges Vapenägares Förbund (SVF). Det vi alla har gemensamt är att vi på vår fritid agerar, till skillnad från ministrar, deras sakkunniga och ett fåtal ledarskribenter - dessa gör det professionellt på betald arbetstid.

När ett twitterinlägg får 700 interaktioner är det ett kvitto på att frågan berör många

Men det går inte att komma ifrån alla de remissinstanser som avrådde Riksdagen från att besluta om licens på magasin, bland dem tungviktare som Försvarsmakten, Advokatsamfundet, olika skytteförbund, jägarförbund, kommuner, domstolar med flera, samt många ledarskribenter.

När ett twitterinlägg får 700 interaktioner är det ett kvitto på att frågan berör många. De facto är att majoriteten av dem som är berörda och insatta i frågan avråder från att införa licens på vapenmagasin.

Det som nu beskrivs som ett problem för Örebro-polisen existerade inte före 14 oktober 2019, däremot har förslaget om att licensbelägga magasin sin bakgrund i den så kallade Doris Högne-utredningen från 2013 (SOU 2013:3). Då var motivet att stoppa vissa skyttegrenar eftersom skyttarna på något sätt skulle kunna bli en samhällsfara. Från Polisens håll talades om att ”stämma i bäcken” och de menade att det var ”nödvändigt för den allmänna säkerheten” att agera innan grenarna och de sportvapen som användes för dessa blivit alltför populära. Nämligen IPSC skyttet, där Sverige idag tillhör världseliten och skyttet aspirerar på att bli en OS gren. Utredningen sågades totalt och ledde aldrig till något lagförslag.

Domstolen såg till att de kom till offentlighetens ljus och inrikesminister Anders Ygeman fick sina byxor neddragna i Riksdagen.

Den ansvarige för vapenfrågor inom Polisen och Justitiedepartementet som var tongivande i Doris Högne-utredningen utsågs emellertid sedan till att representera Sverige i förhandlingarna om EU:s vapendirektiv. Där drev Sveriges representanter på för att vapenmagasin skulle licensbeläggas. För att dölja att representanterna drev en annan linje än den som Riksdagen gett dem direktiv till hemligstämplade den dåvarande justitieministern protokollen. Domstolen såg till att de kom till offentlighetens ljus och inrikesminister Anders Ygeman fick sina byxor neddragna i Riksdagen.

Licenskravet på magasin kom dock inte med i det ändringsdirektiv som slutligen antogs av EU 2016, inte minst därför att det inte gick att få till ett rättssäkert krav.

Senare återkom licenskravet i Regeringens vapenutredares förslag till implementering av EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1). Förslaget mötte även denna gång skarp kritik och regeringen utfäste sig inför valet 2018 att inte gå vidare med förslagen.

Hittills har Riksdagen ansett att detta inte är polisen (statens) uppgift utan något för skytterörelsen (civilsamhället) att bestämma över.

Regeringen föreslog i januari och juli 2019 att magasinslicenser skulle införas. Det motiverades då med påstådda krav från EU. Det var först sedan dessa två försök avvisats av riksdagsmajoriteten som Regeringen motiverade förslaget med hänvisning till att magasinslicenser krävdes för att komma åt gängbrottsligheten. Förslaget har inget med kriminellas vapen att göra utan är ett led i Polismyndigheten långsiktiga kampanj att få bestämma vilka skyttegrenar som ska få finnas. Hittills har Riksdagen ansett att detta inte är polisen (statens) uppgift utan något för skytterörelsen (civilsamhället) att bestämma över.

Redan förslagets utformning, att de som innehar vapen för skjutning får inneha magasin med samma ändamål som vapnet, visar att det inte är de kriminellas vapeninnehav som är måltavlan - de har ju inga licenser för sina bössor.

Lägsta nivå för rättssäkerhet är att vi alla ska veta vad som är brottslig eller inte ...

Att det finns en juridisk gråzon i dag är rena nyset, däremot hamnar vi med licenskrav i en juridisk gråzon. I dag finns ingen juridisk definition på vad ett vapenmagasin är. Om lagen skulle antas i Riksdagen kommer inte medborgaren att kunna veta om man bryter mot lagen eller inte, den blir inte förutsägbar. Lägsta nivå för rättssäkerhet är att vi alla ska veta vad som är brottslig eller inte, inte minst viktigt när det förekommer fängelse i straffskalan.

Konsekvensen av förslaget blir att dels skapar vi helt i onödan nya vapenbrottslingar, dels försvåras tillvaron för dem som inte har ett kriminellt uppsåt med innehav av magasin, till exempel samlare, museer, hemvärnet, försvarsmakten jägare och sportskyttar och inte minst de som har magasin utan att veta om det.

Ett exempel på hur licens på magasin får konsekvenser ges här. Hobbex är ett postorderföretag som är välkänt för min generation. De sålde vapenreplikor under sin storhetstid. Alltså kopior på riktiga vapen men det gick inte att skjuta med dem så juridisk är de inga vapen. Men dessa kopior har riktiga magasin. Så det vore inte otänkbart att någon som har kvar en sådan replika från sin ungdom i en låda och får ett inbrott i sitt hem låter polisen leta spår efter tjuvarna och då plötsligt står inför ett åtal om vapenbrott och riskerar 6 månaders fängelse.

Repliker av vapen används inom teater och film, magasin till dessa kommer att behöva licens om förslaget blir verklighet.

Pär Herrman

styrelseledamot SVF

Fotnot: SVF är en ideell organisation som hjälper vapenägare med skrivelser till myndigheter, vi verkar för att vapenlagstiftningen ska vara förståelig och tydlig. SVF är officiell remissinstans till Riksdagen och Regeringen i vapenfrågor

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel