Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

När ett medlemsland allvarligt bryter mot rättsstatsprincipen måste det få konsekvenser

I Polen går utvecklingen just nu åt helt fel håll. De senaste domstolsreformerna i landet har kritiserats på flera håll för att de strider mot EU:s grundläggande värderingar. Reformerna riskerar att undergräva rättsväsendets oberoende och inskränka de grundläggande rättigheterna.

Förutom den polska regeringens övertramp mot författningsdomstolen och inskränkningar i pressfriheten, har långtgående lagförslag som begränsar flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter föreslagits. EU bygger på värden om respekt för frihet, jämlikhet, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Det är värden som är gemensamma för alla medlemsstater enligt artikel 2 i EU-fördraget och som utgör grunden för en rättsstat.

Ett land som vill bli medlem i EU måste respektera unionens värden, men för de länder som redan är med i EU och bryter mot de grundläggande värderingarna är de rättsliga mekanismerna på EU-nivå få.

Förra året antog EU-parlamentet två resolutioner om den oroande utvecklingen i Polen och risken för systematiska kränkningar av rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanade även EU-kommissionen och ministerrådet att agera mot Polen. Förra veckan upprepade parlamentet sin oro genom ytterligare en resolution.

Tiden för dialog håller med andra ord på att rinna ut. Det är dags att ta i med hårdhandskarna mot Polen.

Trots EU-kommissionens dialog med Polen, där den har kommit med ett antal rekommendationer för hur Polen ska undvika systematiska kränkningar av rättsstatsprincipen och trots att kommissionen har inlett ett överträdelseförfarande mot Polen, har landet varken tagit hänsyn till kritiken eller vidtagit åtgärder för att ställa saker till rätta. Den polska regeringen har istället avvisat bilden av ett systemhot mot rättsstaten i Polen och ifrågasatt EU-kommissionens behörighet att utreda frågan.

I EU-parlamentets resolution om Polen förra veckan fastslog vi att villkoren för att inleda ett så kallat artikel 7-förfarande mot Polen är uppfyllda. Det skulle i förlängningen kunna leda till att Polen förlorar sin rösträtt i rådet.

Förfarandet har aldrig tidigare använts mot ett medlemsland på grund av att tröskeln för att aktivera den är väldigt hög och kräver stöd av övriga medlemsländer. Men nu menar parlamentet att vi inte kan fortsätta tillåta Polen att undergräva EU-rätten och unionens värderingar.

Respekt för rättsstaten är en förutsättning för att skydda alla de grundläggande värden som anges i EU-fördraget.

Vi i den gröna partigruppen, la tillsammans med vänstern och socialdemokraterna, även fram ändringsförslag till resolutionen som uppmanar den polska regeringen att förenkla flickors och kvinnors tillgång till akut p-piller och preventivmedel, samt skarpt kritiserar alla lagförslag som avser att förbjuda abort i allvarliga fall. Förslagen antogs av en majoritet av ledamöterna, även om vissa av våra kollegor i allianspartierna röstade mot eller avstod att rösta i flera av dem. Allmän tillgång till hälso- och sjukvård, däribland sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, är en grundläggande mänsklig rättighet.

Inom EU är rättssäkerheten av särskild betydelse. Respekt för rättsstaten är en förutsättning för att skydda alla de grundläggande värden som anges i EU-fördraget. Därför är det oerhört viktigt att ställa medlemsstater som bryter mot rättsstatsprincipen och åsidosätter unionens grundläggande värderingar till svars. Annars är risken att EU:s auktoritet och trovärdighet urholkas både inom EU och på ett internationellt plan. Polen är inte det enda landet som ifrågasatts i EU-parlamentet. Dagens signal till Polen bör också fungera som en varningssignal för andra syndare. Nu hoppas jag att även övriga medlemsländer tar sitt ansvar i rådet för i slutänden handlar det inte om att attackera ett medlemsland, utan garantera dess medborgare sina grundläggande rättigheter.

Bodil Valero

Miljöpartiet, Europaparlamentariker

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel