Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Natur och friluftsvärden ska kartläggas

Laxå och Askersunds kommuner har beviljats 235 000 kronor i naturvårdsbidrag från Länsstyrelsen för att göra ett naturvårdsprogram till kommunerna.

Annons

Sydnärkes miljöförvaltning har sedan den 1 februari en kommunekologtjänst. I Laxå och Askersunds kommuner finns det en vilja att arbeta mer aktivt med gröna frågor. Ett sätt för att möjliggöra det är att kommunerna nu kommer att ta fram ett naturvårdprogram. Nyligen fick Sydnärkes miljöförvaltning beviljat 235 000 kronor i naturvårdsstöd från Länsstyrelsen till programmet.

– Vi vill kartlägga natur- och friluftsvärden och områden som är viktiga i Laxå och Askersunds kommuner. Det här naturvårdsprogrammet är tänkt att vara ett underlag för olika beslut som sedan fattas i miljönämnden och byggnadsnämnderna. I förlängning kan aktiviteter skapas utifrån naturvårdsprogrammet, säger Carolina Hillerdal-Ljungqvist, kommunekolog och miljöinspektör på Sydnärkes miljöförvaltning.

–  Att inte Lekeberg finns med i projektet är för att Lekeberg redan har ett aktivt naturvårdsprogram, fortsätter Carolina Hillerdal-Ljungqvist.

Naturvårdsprogrammet kommer att bestå av tre delar:

* Nulägesbeskrivning med kunskapssammanställning och förslag till kommunens målsättning för naturvårdsarbetet.

* En handlingsplan med förslag till konkreta åtgärder inom naturvårdsarbetet.

* En digital naturvårdsdatabas.

Ärendet om naturvårdsprogrammet har varit upp i kommunstyrelsen på de båda orterna.

Naturvårdsprogrammet är en del av kommunernas miljömålsarbete. I Askersund prioriteras miljömålen ”God bebyggd miljö, levande sjöar och vattendrag samt begränsad klimatpåverkan”. I Laxå prioriteras miljömålen ”God bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan samt det lokala miljömålet information och kunskapsförankring”.

Arbetet med naturvårdsprogrammet kommer att ske parallellt i de båda kommunerna men kommer att resultera i två naturvårdsprogram, ett för vardera kommun.

Annons