Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nedläggningen av förlossningen i Karlskoga väcker frågor - som får svar

 
Förlossningen i Karlskoga
Visa alla artiklar

Orsaken till nedläggningen av förlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett är skärpta krav på omhändertagande av svårt sjuka barn. Dessa krav kommer från barnläkare, samt neonatalföreningen som i sin tur föranlett skarp kritik från IVO, om jag förstått saken rätt.

Orsaken till nedläggningen sägs vara skärpta krav på omhändertagande av svår sjuka barn, från barnläkare med flera. Detta har i sin föranlett kritik från IVO.

Flera frågor väcks:

- varför kommer IVO:s kritik så plötsligt och varför är den så skarp?

- har allvarliga incidenter inträffat med ambulanstransport?

finns statistik på missöden?

- har riskbedömning gjorts med anledning av ökat reseavstånd som blir följden? (skapar väl otrygghet- här lämnar man över ansvaret till blivande mammor att ta sig till sjukhuset i god tid).

- har USÖ kapacitet att ta hand om det ökade flödet av förlossningspatienter?

- räknar man kallt med att alla barnmorskor från Karlskoga kommer att välja USÖ framöver?

Min känsla är att orsaken till nedläggningen bara är ett svepskäl för något helt annat.

Vad IVO beträffar borde man istället ägna sig åt verksamheter som inte fungerar. Detta är ett felbeslut och alla inblandade som tagit det borde skämmas.

”Per-pensionär”

Örebro

Svar

Stängningen av förlossningen på Karlskoga lasarett är en fråga som rör upp känslor, inte minst bland invånare i den västra länsdelen. Det är förståeligt. Kraven på patientsäkerhet ökar hela tiden i takt med att vården kan göra allt mer, för allt fler. Så ska det vara för att vården ska utvecklas, bli bättre och säkrare. Beslutet att stänga förlossningen handlar inte om ”fulspel” utan om att värna patientsäkerheten för de akut sjuka nyfödda barnen.

Den hårda kritiken från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommer inte plötsligt ur vårt perspektiv. IVO har granskat ett allvarligt fall under en längre tid och gett kvinnokliniken i uppdrag att vidta åtgärder för att säkra att alla sjuka nyfödda barn kan få neonatalvård direkt i anslutning till förlossningen. Ur mitt perspektiv är det i nuläget inte möjligt att bygga upp en neonatalavdelning i Karlskoga. IVO, har med anledning av detta beslutat att öppnat ett så kallat ”egeninitierat tillsynsärende” för att granska förlossningsverksamheten i Karlskoga. IVO menar att det finns så allvarliga brister i patientsäkerheten för de nyfödda barnen att det är motiverat. Parallellt har Svensk neonatalförening tydligt uttalat sig emot att det bedrivs förlossningsvård på enheter där man inte har tillgång till neonatologisk vård dygnet runt årets alla dagar.

Detta leder till en fördröjning av den akuta vården för det sjuka nyfödda barnet, vilket är en uppenbar patientsäkerhetsrisk.

Patientsäkerhet handlar om att minimera risker, till exempel genom att tillhandahålla bästa möjliga kompetens och att undvika transporter av akut sjuka patienter. Det har tyvärr varit flera avvikelser relaterat till ambulanshämtning av sjuka nyfödda barn i Karlskoga. 17 akut sjuka nyfödda barn hämtades akut med ambulans av neonatolog och neonatalsjuksköterska från Karlskoga under 2018, enligt barn- och ungdomsklinikens statistik. Samma år överfördes ytterligare 16 nyfödda barn till noenatalavdelningen på USÖ från Karlskoga, men dessa kunde transporteras under lugna omständigheter enligt samma kliniks statistik.

Vid svåra akuta tillstånd reser neonatolog, specialistsköterska och behövlig utrustning till Karlskoga för att ge vård till det nyfödda barnet. Barnet transporteras sedan till USÖ med ambulans. Detta leder till en fördröjning av den akuta vården för det sjuka nyfödda barnet, vilket är en uppenbar patientsäkerhetsrisk.

Det betyder att all annan vård utom förlossningsvården på avdelning Q ska fortsätta

USÖ har kapacitet att ta emot det ökade antalet av förlossningspatienter, som idag beräknas till strax under 500 förlossningspatienter per år. Beträffande reseavståndet mellan Karlskoga och Örebro har vårt län haft det kortaste avståndet mellan två förlossningssjukhus jämfört med andra förlossningssjukhus i Sverige, utanför Stockholmsområdet. Även avståndet mätt i tid för att resa mellan Karlskoga och Örebro har varit det kortaste.

Att alla barnmorskor från Karlskoga skulle välja att arbeta på USÖ framöver räknar vi inte med. Det skulle heller inte gagna kvinnosjukvården på Karlskoga lasarett. Som barnmorska och undersköterska på kvinnoklinikens vårdavdelning, avdelning Q, i Karlskoga är förlossningsvården en del av arbetsuppgifterna. För övrigt bedrivs, och ska fortsätta att bedrivas, utmärkt BB-vård, gynekologisk vård, dagsjukvård för gynekologiska och obstetriska patienter samt palliativ vård. Det betyder att all annan vård utom förlossningsvården på avdelning Q ska fortsätta när vi återöppnar avdelningen 26 augusti.

Gill Kullberg

verksamhetschef kvinnokliniken, Region Örebro län

Inger Nordin Olsson

chefläkare Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Region Örebro län

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel