Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

8000 år gamla stenredskap hittade i Östra Sund

Arkeologerna har hittat 8 000 år gamla stenflisor och redskap i Östra Sund. De låg under vattenytan i strandkanten och är något av en gåta.

Annons
Utgrävning. Utgrävningen har pågått i några dagar och avslutades på onsdagen. En del lösa fynd kom i dagen men inga boplatser eller fasta fornlämningar, berättar Niclas Björck.

Det handlar om ett antal så kallade avslag och redskapsfynd av kvarts och hälleflinta. De låg i sanden tio centimeter under vattenytan, berättar projektledaren och arkeologen Niclas Björck från riksantikvarieämbetets lokalavdelning UV Mitt som gör utgrävningen vid Lejonbacken i Östra Sund.

Niclas Björck visar de små vita bitarna. Det är flisor och redskap efter människor för mycket länge sedan, 7000 år före Nora socken ens var påtänkt.

– De är från jägarstenåldern, kanske 6 000 år före Kristus, berättar Niclas.

Och fynden är ganska märkliga och gåtfulla, menar han. Sandstranden under vattnet där de låg stämmer inte överens geologiskt med övriga marken som är av lera. Han tror att sanden vid något tillfälle kan ha blivit ditkörd och att stenföremålen då följt med.

– Förmodligen från något sandtag i närheten.

På den tiden låg havsnivån (Littorinahavet) dessutom en meter högre än vad Norasjöns ligger i dag, berättar han. Men inte desto mindre vittnar fynden om att det fanns människor i trakten vid den tiden, förklarar han. Jägare och fiskare som levde vid havet.

Däremot har arkeologerna inte hittat någon gammal boplats eller fornlämning.

– Men troligen har det legat en smedja här någonstans, förklarar han.

Arkeologerna har hittat slagg som kan komma därifrån. De har också hittat spår av gamla diken i leran under jorden och ett par beslag av metall.

– Jag tror att de kan vara från 1600- eller 1700-talet, förklarar Niclas Björck.

Han konstaterar att det varit förvånansvärt lite fynd, särskilt med tanke på det fina läget med sluttningen ned mot Norasjön. Han hade haft vissa förväntningar på att hitta boplatser här från stenåldern. Innan utgrävningen började gjorde arkeologerna en inventering och studerade de äldsta kartorna över området.

Utgrävningen skedde med hjälp av grävmaskin och ett antal provschakt i marken. Arkeologerna har även sökt igenom området med metalldetektor. Det ska nu skrivas en arkeologisk rapport från undersökningen, tillgänglig för allmänheten här.

Den arkeologiska undersökningen är ett led i den kommande bostadsexploateringen vid Lejonbacken. Det 13 hektar stora området är detaljplanelagt för att bygga bostadshus på och det är länsstyrelsen som bestämt att det först måste göras en arkeologisk undersökning. Nora kommun får stå för kostnaderna på drygt 200 000 kronor.

Beslag. Bland fynden finns ett par beslag, troligtvis från 1600-, 1700-talet berättar Niclas Björck, projektledare och arkeolog.
Urgamla fynd. Redskap av kvarts och hälleflinta från människor för runt 8000 år sedan.

Mer läsning

Annons