Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avgifter ska ge inkomster

Höjda kaffepriser och nya eller högre avgifter för hjälpmedel, simning, tidskriftsläsande och hemsjukvård. Det är några av alla förslagen som Norapolitikerna tittar på inför nästa års budget. Största besparingen av 40-talet förslag ger en neddragning av antalet platser på Tullbackagården.

Annons

NA har tagit del av den lista med besparingsförslag som politiker och tjänstemän kallar arbetsmaterial, och som de inte vill delge Noraborna förrän en del förslag sållats bort.

Listan innehåller ett 40-tal olika punkter med besparingsförslag, varav några känns igen från tidigare års budgetdiskussioner. Ett förslag som återkommer efter att ha genomförts och sedan efter protester tagits tillbaka är indragningen av de pedagogiska måltiderna inom förskolan.

På listan finns flera förslag där tjänstemännen inte är säkra på att man kan nå en besparing, på grund av ökade kostnader på annat håll. Där finns också ett antal förslag som kanske inte är lagliga, de är i alla fall ännu inte juridiskt prövade.

När det gäller entreprenader saknas statistik som visar att man sparar pengar och höjer kvaliteten. Ändå föreslås att ett särskilt boende, hemtjänsten samt tre förskolor läggs ut på entreprenad, med ambitionen att sänka kostnaderna fem procent med bibehållen kvalitet. 

– På flera punkter häpnar vi över att man överhuvudtaget kan tänka så. Det här kommer att slå hårt mot både barnfamiljer och pensionärer om det genomförs, säger oppositionsråd Solveig Oscarsson (S), som nu inväntar hur majoriteten ska hantera materialet.

– De här förslagen är resultatet av en förutsättningslös brainstorming. Ungefär hälften av punkterna är sådant som vi kanske kan tänka oss att gå vidare med, annat är ointressant, rent olagligt eller handlar om sådana små summor att vi politiker inte ska ner på den nivån och peta, säger kommunstyrelsens ordförande Tom Rymoen (M).

Han säger också att ribban för vad som behöver sparas nästa år höjts till 15 miljoner kronor, och att förvaltningarna antagligen kommer att få i uppdrag att spara hälften av de pengarna genom mer traditionella åtgärder.

Här är hela listan med besparingsförslag:

Avgift på tidskrifter och kvalitetsfilm på biblioteket

Avgift för släktforskning på biblioteket

Egenavgift vid företagshälsovård

Avgift för lokaler för fritidsanvändning

Höjd avgift i simhallen

Sänkt vattentemperatur i simhallen

Ta bort gratisbad för personalen

Ta bort pedagogiska måltider i förskolan

Höjd avgift för utprovning av hjälpmedel

Abonnemangsavgift för hjälpmedel

Införande av vägavgifter

Införande av p-avgifter

Avgift vid registrering av intresse för att köpa tomt

Höjd avgift för trygghetslarm

Höjd avgift för äldre som får matlådor via hemtjänsten

Höjda hyror inom särkskilt boende

Medlemskortsavgift på fritidsgården

Måltidsavgift i förskola

Administrativ avgift för barnomsorgskö

Administrativ avgift för tillstånd om att upplåta allmän mark för privata aktiviteter

Avgift för familjebehandling

Höjd avgift på kaffe och fika på Gränden samt på terapin på Tullbacken

Höjd hemsjukvårdstaxa

Resor inom kommunrehab och daglig verksamhet på entreprenad eller med färdtjänst

Höjd avgift för kompletteringstrafik alternativt borttagning av kompletteringstrafik

Avgift för alla kommunanställda som dricker kaffe på jobbet

Medlemsavgift för att nyttja kommunens kultur- och fritidsaktiviteter

Ta bort förlustgarantin för kultur- och fritidsarrangemang

Ett särskilt boende, hemtjänsten samt tre förskolor lämnas till entreprenad

Bibliotek på entreprenad

Uppmuntra friskola i Järnboås under förutsättning att lokalerna säljs till marknadspris och att inga skolskjutsar behöver upphandlas

Turistverksamhet på entreprenad

Gator- och vägar på entreprenad

Produktionskök på entreprenad

Leverans av matlådor på entreprenad, alternativt ta bort tjänsten

Komvux på entreprenad

Ta bort utskicken av lönebesked till anställda

Förhandla om lokalhyror

Borgensavgifter

Minska antalet platser på Tullbacken från 63 till 43

Mer läsning

Annons