Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utskott ersätter nämnder

I går tog politikerna i Nora beslut om inriktning på framtidens politiska organisation. Men inte utan debatt, där Moderaterna lade ett motförslag och varnade för ”hela havet stormar”.

Annons

Utgångspunkten till förändringarna är viljan att stärka politikernas roll som företrädare för medborgarna, och ge politikerna en mer aktiv roll och mer tydliggöra ansvaret för olika frågor.

En grupp med representanter från samtliga partier i Nora kommun har arbetat fram ett förslag, och det var det som politikerna hade att ta ställning till vid det extrainsatta kommunstyrelsemötet på onsdagen.

Kort handlar det om att lägga större tyngd vid fullmäktige som får tre fasta beredningar. Under kommunstyrelsen får sedan fyra utskott ersätta dagens nämnder.

Till det som lyftes fram som fördelar var att en sådan lösning gör att man kommer ifrån ”stuprörstänket”. Dessutom kan det snabba på processen när det gäller att ta hand om motioner och medborgarförslag.

– Det känns mycket

bra att mer arbete sker gemensamt i utskott än i nämnder, påpekade bland andra Birgitta Borg (FP). Då får vi politiker en bättre helhetsbild dessutom.

Frågan som debatterades handlade dock om huruvida denna omorganisation verkligen kommer att gynna demokratin.

– Att reducera antalet ledamöter i kommunstyrelsen till 13 känns som ett steg tillbaka, sa John Sundell (KD) och yrkade på att bibehålla dagens 15.

Även Tom Rymoen (M) tillhörde dem som oroade sig.

– Våra farhågor är det demokratiska tappet samt att så här stora förändringar i hela organisationen kommer leda till hela havet stormar, sa Rymoen som tyckte man borde gå försiktigare fram.

Därför hade Moderaterna med sig ett alternativt förslag där man, åtminstone till en början, enbart riktade in sig på att förändra arbetet i fullmäktige och tydliggöra dess uppdrag, skapa en fast fullmäktigeberedning och i övrigt behålla dagens kommunstyrelse och nämnder.

Det förslaget mötte inget gehör, mer än att flera ställde sig undrande till varför inte M:s synpunkter kring saken kommit tidigare.

– Beredningsgruppen har hela tiden arbetat nära partigrupperna, så alla borde vara klara över vad detta handlar om, påpekade Borg.

Till sist behövdes en stunds ajournering innan man var redo för beslut. Det stod då mellan beredningsgruppens förslag med tillägg, som vann över Rymoens yrkande, att hänskjuta frågan till kommande kommunstyrelse.

Yrkandet från Sundell om att bibehålla dagens antal ks-ledamöter ställde man sig alltså bakom, liksom att bestämma antalet ledamöter i utskotten till sju ordinarie och fyra ersättare.

M reserverade sig mot beslutet.

Mer läsning

Annons