Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu blir gräset biogas

I morgon torsdag blir första lasset med våtmarksgräs från sjön Tysslingens stränder till biogas. Denna biogas ska sedan användas som drivmedel till Örebro kommuns bussar.

Annons

Det är unikt att avslaget våtmarksgräs blir till biogas menar de som har ansvarat för att ta fram projektet. Företaget Swedish Biogas International, SBI, tar nu emot gräset och rötar det till biogas.

- Det har varit svårt att slå av det blöta gräset med tanke på att det sjunker och sen göra det till biogas, men nu har vi utvecklat en metod som gör att det avslagna gräset kan slås av och tas tillvara, säger Tomas Bergkvist, Klimatkontoret Örebro kommun.

Att man nu utnyttjar slåtter(skörd av gräs) har flera positiva effekter på naturen och artlivet vid Tysslingens stränder.

Bland annat gör skörden av våtmarksgräs att kvävetillförseln till vattendrag minskar vilket förbättrar vattenkvalitén. Det här gör också att man kan sköta våtmarken på ett sätt som är bra för växter, art och djurlivet, skriver Magnus Eklund, chef för Länsstyrelsens Miljöavdelning i ett pressmeddelande.

Projektet drivs i samarbete mellan Örebro kommun, Länsstyrelsen i Örebro län, Världsnaturfonden och lokala lantbrukare.

Projektet bidrar till att:

- De biologiskt värdefulla strandängarna vid Tysslingen som till stora delar betas av nötkreatur, kompletteras nu med slåtter som ytterligare gynnar den stora artrikedomen.

- Svartåns vattenkvalitet förbättras. Slåtter av våtmarksgräs gör att kvävetillförseln till vattendragen minskar.

- Gräset från våtmarkerna, kan efter rötning i SBI:s biogasanläggning, användas som miljövänligt bränsle i Örebro kommuns bussar.

- Restprodukten från biogasanläggningen blir värdefull biogödsel på åkrarna och ersätter konstgödsel.

Källa: Pressmeddelande Klimatkontoret Örebro Kommun

Annons