Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny utmaning när flyktingar flyttar

Annons

I höst är det dags för partierna i fullmäktige att drabba samman i årets största debatt. Temat för kvällen kommer att vara den kommunala översiktsplanen. De olika partierna ska berätta hur man vill att Ljusnarsberg ska utvecklas. Att detta ska hända känns lite avlägset måste jag erkänna, men det vore intressant om vi fick en riktig diskussion om framtiden.

En översiktsplan ska kommunen ha och enligt Boverket är syftet ”att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt om det ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling.”

I planen beskrivs hur man vill att kommunen ska utvecklas, var det kan byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. I planen beskrivs vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska och naturvärden, risk för bullerstörningar och översvämningar. Men planen är inte bindande utan enbart vägledande. Om den var mer bindande kanske man skulle få ett större engagemang.

Jag tror att regeringen är inne på rätt spår när den vill ta bort delar av detaljplaneprocessen och det skulle kunna leda till både mer genomarbetade och mer uppdaterade planer än i dag och dessutom bindande för kommunen.

En annan positiv följdeffekt skulle kunna vara en levande diskussion med medborgare om kommunens framtida utveckling. Men man ska inte lura sig att tro att regelförenklingar kommer leda till en explosion av nyproduktion. Så är det naturligtvis inte. Framför allt inte för oss. Den stora flyktingströmmen förra året har satt fokus på behovet av fler bostäder och åtskilliga är de möten vi varit på där olika myndigheter påtalar att ”nu måste ni bygga bostäder” och ”detta är landsbygdens chans”! Till vad?, undrar jag. Få fler bostäder?

I slutet av 80-talet följde vi den förra bygguppmaningen. Vi byggde rejält och klarade ekonomin tack vare stora räntebidrag. När dessa sen togs bort så drabbades vi enormt och arbetet att reparera ekonomin har varit tung. Vi har en bostadsmarknad i balans nu, men enda skälet till att det inte finns tomma bostäder hos oss är att Migrationsverket hyr dem till ett tusental asylsökande. Vem tar ansvar den dagen de lämnar kommunen? Det är rimligt att anta att så sker.

Tillväxtkommuner kommer ha lättare att anta byggutmaningen, de har redan i dag brist på bostäder, de har en tillväxt, deras risktagande för byggnationer går inte att jämföra med den risk vi tvingas ta om vi väljer att bygga. I hela världen pågår en urbanisering och människor flyttar till större centren. Jag är övertygad om att de som kommit till vårt land inte på något sätt skiljer sig från oss vad gäller valet av bostadsort. Och att bygga skapar inte med automatik en tillväxt.

Många tycker säkert jag är pessimist men det är jag inte, jag tror att ett antal nyanlända kommer välja att stanna i vår kommun och till dem finns det bostäder anser jag. Jag anser mig snarare vara en realist, men eftersom jag bor i en av Sveriges roligaste kommuner så är jag för det mesta en glad sådan.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons