Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt ungdomsprojekt i Sydnärke

Projekt Transit ska stödja ungdomar som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Genom att slussa ut ungdomarna till företag ska projektet öppna dörrarna till arbetsmarknaden för dem.

Annons

– Det finns ett stort nationellt bekymmer i att ungdomar hamnar utanför arbetsmarknaden, säger Örjan Samuelsson, verksamhetschef för Activa i Örebro län, som driver Projekt Transit.

De övriga parterna Sydnärkekommunerna, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och Sydnärkes utbildningsförbund och John Norlandergymnasiet i Kumla. Projektet omfattar ungdomar och unga vuxna med en lindrig utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska diagnoser, till exempel Aspergers syndrom eller adhd som går på Alléskolan i Hallsberg. Det gäller även ungdomar som nyligen har avslutat sin utbildning och som är arbetssökande på arbetsförmedlingen eller har sökt insatser i form av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, inom kommunerna i Sydnärke. Utöver dessa ungdomar omfattas även elever med generella inlärningssvårigheter eller andra unga vuxna som har slutat skolan och är aktuella hos arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller försäkringskassan. Även personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar omfattas av projektet.

Det handlar om att få stöd hos en arbetsgivare, en arbetskonsulent och på så vis bli redo för arbetslivet.

– Steget från skolan till arbetslivet blir inte lika stort om vi förbereder dem redan under skoltiden, säger Lars Rickardt, projektledare för Transit.

Projektet kommer att omsätta drygt 26 miljoner och har beviljats EU-medel på 10, 5 miljoner kronor. Det sträcker sig tre år framåt i tiden men Örjan Samuelsson betonar att det är viktigt att tänka långsiktigt.

– Målet med projektet är givetvis att arbetssättet ska leva vidare även efter de här tre åren. Hos skolor och myndigheter men även hos företag och privata arbetsgivare.

Projekt Transit är i rullning och om två veckor sysselsätts ett tiotal personer på Trafikcenter i Kvarntorp, där de bland annat ska serva bilar.

Annons