Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Omvandla vakanta läkartjänster till psykologtjänster i Region Örebro län

Annons

Den psykiska ohälsan har ökat i Sverige de senaste åren. I dag beräknas att runt 40 procent av patienterna som söker hjälp på våra vårdcentraler har psykiska problem i botten.

Vårdcentralerna är oftast bemannade för patienter med somatiska sjukdomar. Mycket få psykologer har anställning inom närsjukvården jämfört med anställda läkare. Många med psykiska sjukdomar får därför behandling av allmänläkare.

Ska sjukvården bli jämlik för alla är det rimligt att också patienter med psykiska problem får möta och bli behandlade av specialister på just deras sjukdomar. Att inte få en tidig och bra behandling för sin psykiska åkomma leder ofta till onödiga långvariga sjukskrivningar. Dessutom visar forskning att förskrivningen av antidepressiva läkemedel medel ökar från närsjukvården, samtidigt som effekterna av medicinerna ifrågasätts. Det finns många  psykologiska behandlingsmetoder som exempelvis kognitiv beteendeterapi, terapi och psykodynamisk korttidsterapi som i rätt situation ger bättre resultat.

Med psykologer i närsjukvården, som en naturlig del av sjukvårdspersonalen, sänks också trösklarna för patienter att söka vård för psykiska besvär.

Fördelarna med riktigt bemannade vårdcentralerna är flera. Förutom det rent självklara att psykologer behövs för att ge kompetens i psykologisk behandling så finns det evidens för att psykologiska behandlingsmetoder också är verksamma för somatiska besvär, exempelvis sömnproblem, smärttillstånd och magbesvär.

Med psykologer i närsjukvården, som en naturlig del av sjukvårdspersonalen, sänks också trösklarna för patienter att söka vård för psykiska besvär. En första bedömning kan göras i ett tidigt skede och därmed höjs patientsäkerheten. På så vis kan sjukvården också bli kostnadseffektiv på sikt, med rätt person på rätt plats.

Miljöpartiet föreslår en utredning för att se över möjligheterna att omvandla en del av vakanta läkartjänster på vårdcentraler till psykologtjänster.

Genom att omvandla en del av vakanta läkartjänster till psykologtjänster kan regionen, på ett kostnadseffektivt vis, möta patienternas faktiska behov av vård och nå bättre resultat. Som bonus kan dessutom behovet av hyrläkare minska.

Monika Aune, Nora           

Mats Gunnarsson, Kumla           

Fredrik Persson, Örebro

Ledamöter i Regionfullmäktige för

Miljöpartiet de Gröna i Region Örebro län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons