Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allemansrätten viktig för landsbygden

Annons

Centerpartiet i Örebro kommun anser att allemansrätten ska finnas kvar i sin nuvarande utformning. Allemansrätten är en sedvänja, inte en lag. Går man in och reglerar en sedvänja i detalj så blir det inte längre en sedvänja. I Sverige är allemansrätten en del av folksjälen. Den är också en del av varumärket ”Sverige”.

Frågan är aktuell just nu därför att Naturvårdsverket har publicerat en rapport, där utredarna haft i uppdrag att se över hur allemansrätten fungerar.

Från LRF:s sida hävdas att allemansrätten inte ska gälla för kommersiellt nyttjande. Men vi anser att det skulle bli enormt svårt att göra gränsdragningar för vad som är kommersiellt. Skulle det t.ex. göra det svårare för friskolor än för kommunala skolor att ha sina utflykter i naturen? Eller skulle kanotuthyraren vara tvungen att skriva avtal med alla markägare längs vattenleden?

Centerpartiet vill ha en levande landsbygd och försöker hela tiden jobba för det. Naturturism ser vi som en del av utvecklingen, en av de möjligheter som kan saluföra landsbygden och i förlängningen medverka till att bära upp en bättre samhällsservice. Att inskränka allemansrätten anser vi skulle ha motsatt effekt. Det behövs mera upplysning om vad allemansrätten innebär. För att så få konflikter som möjligt ska uppstå måste alla ges en chans att bli informerade och påminda.

Ett bra förslag från utredarna är att ge mer resurser till länsstyrelserna för att öka deras möjlighet att kunna ge råd och hantera ärenden som rör allemansrätten.

Det finns lagar att stödja sig på om tvister uppkommer. Påverkan av naturmiljön regleras i första hand i Miljöbalken och vad man får och inte får göra regleras till stor del i Brottsbalken.

Centerpartiet vill se allemansrätten som en möjlighet, inte som en belastning.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons