Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allt kan inte ske samtidigt men glöms inte bort

På den här debattplatsen skriver ordföranden för Regionstyrelsen Unionen Bergslagen och Regionstyrelsen Unionen Värmland om regeringens ambitioner kring järnvägen. Det är bra att frågan lyfts då fungerande och hållbara transporter är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och utveckling. Det är därför också en högt prioriterad fråga för regeringen.

Annons

Artikelförfattarna efterfrågar tydligare satsningar på järnvägsbanor i Värmland och Närke, och som kortar restiden mellan Oslo och Stockholm. Det borde då vara ett glädjande besked att regeringen satsar 620 miljoner extra på järnvägsunderhåll 2015. Därefter följer satsningar på 1,24 miljarder extra per år fram till och med 2018. Detta kommer att gynna också de viktiga person- och godstransporterna mellan Oslo och Stockholm.

När vi besökte Karlstad och Värmländska Handelskammarens seminarium om infrastrukturen härom månaden lyfte man fram det trimningsarbete som pågår på sträckan.

Genom flera mindre åtgärder ska restiden mellan de båda nordiska huvudstäderna kortas till cirka fem timmar. Finansieringen kommer från bland annat Trafikverket. Så visst har regeringen fokus också på banor i dessa områden.

Värmland och Närke är viktiga regioner för Sverige. Det är avgörande att de utvecklas i positiv riktning om regeringen ska kunna nå målet om lägst arbetslöshet i EU 2020. Och då krävs förstås fungerande transporter för arbetspendlare, näringsliv och industri.

Saken är dock den att det finns fler nödvändiga projekt i andra viktiga regioner som behöver vägas in.

Detta arbete görs nu, inför infrastrukturpropositionen som läggs fram 2016. I den sätts de ekonomiska ramarna för planperioden 2018-2029. Den nationella plan som vi nu följer är beslutad av den tidigare regeringen.

Vi vet att det av såväl arbetsmarknadsmässiga skäl som av klimat- och miljöskäl skulle vara fördelaktigt med ett snabbtåg mellan Oslo och Stockholm. Men samma argument skulle gå att använda för många andra sträckor i andra regioner. Och statskassan är en ändlig resurs. Trafikverket har i uppgift att planera och analysera vilka sträckor som är högst prioriterade och spela in detta till arbetet med nästkommande infrastrukturproposition. Som en del i det arbetet genomför verket en så kallad åtgärdsvalstudie på sträckan. Den är alltså med i planeringen.

Byggnation ligger dock betydligt längre fram i tiden. Däremot kan ett antal andra åtgärder genomföras för att ytterligare korta restiden.

Regeringen måste se till samhällsnyttan, och göra avvägningar för hela landets behov. Detta betyder inte att någon sträcka avvisas eller glöms bort, det betyder bara att allt inte kan ske samtidigt och att prioriteringarna är svåra. Vi har ögonen på såväl Värmland som Närke, och är fast beslutna om att stötta med de åtgärder som ändå är möjliga för bättre transporter i närtid. Det är nödvändigt för att stärka dessa viktiga arbetsmarknadsregioner än mer.

Anna Johansson (S)

Infrastrukturminister

Lars Mejern Larsson (S)

Riksdagsledamot för Värmlands län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons