Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ange totalpris för bostadsrätter

Annons
c Enligt Svensk mäklarstatistik har priserna på bostadsrätter i Örebro ökat med omkring 70 procent under de senaste fyra åren. FOTO: Fredrik Sandberg/TT

Priserna på bostäder har ökat snabbt de senaste åren, och med det hushållens skuldsättning. Enligt Svensk mäklarstatistik har priserna på bostadsrätter i Örebro ökat med omkring 70 procent under de senaste fyra åren. Den totala utlåningen till bostadsrätter i Sverige uppgår snart till 1 000 miljarder kronor, att jämföra med den svenska statsskulden som är 1 240 miljarder kronor. Även om bostadsrättsmarknaden rört sig snabbt har skyddet för den enskilda konsumenten inte följt med i samma tempo. Dagens lagstiftning är i flera delar svag och i vissa fall står konsumenten oskyddad mot bedrägerier eller misstag. Mot den bakgrunden är det välkommet att regeringen nyligen utrett frågan om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. När regeringen nu går vidare i frågan är ett antal åtgärder av särskild betydelse.

1. Inför ett centralt register för bostadsrätter. I Sverige saknas ett väl utvecklat register för bostadsrätter. Vanliga bostadsrättsinnehavare kan lida skada av att systemet för att pantsätta bostadsrätter är mindre robust och säkert jämfört med vad som gäller vid pantsättning av småhus. Ett centralt pantbrevsregister för bostadsrätter skulle markant öka tryggheten och säkerheten för köparen. Risken för olika typer av bedrägerier skulle minska betydligt. Ett centralt statligt bostadsrättsregister bör därför införas skyndsamt.

2. Ställ krav på full kostnadstäckning över tid. Ett problem vid nyproduktion av bostadsrätter är att den månadsavgift som anges i ekonomiska kalkyler och ekonomiska planer för bostadsrättsföreningen inte alltid räcker för att långsiktigt täcka föreningens kostnader. Ekonomiska kalkyler och ekonomiska planer bör vara balanserade med full kostnadstäckning över tid. Det bör heller inte vara tillåtet att systematiskt driva en skuldsatt bostadsrättsförening med underskott.

3. Ange bostadsrättens totalpris. De flesta bostadsrättsföreningar har skulder vilket innebär att vid en förändring från dagens låga ränteläge får inte bara bostadsrättsinnehavaren utan även föreningen högre räntekostnader, vilket riskerar att leda till höjda avgifter. Många bostadsrättsköpare inser inte att de vid köp av en bostadsrättslägenhet i praktiken även tar över lägenhetens andel av föreningens lån. Ett effektivt sätt att stärka konsumentens ställning är att, precis som i Norge, göra det obligatoriskt att i bostadsannonser tydligt ange en lägenhets totalpris, det vill säga summan av det pris som tas ut för bostadsrätten och den andel av föreningens skuld som följer av köpet.

När bostadsrätter nu blir en allt vanligare form av boende och nyproduktionen är hög måste konsumentskyddet uppdateras snarast. Det skulle konsumenterna ha mycket att vinna på.

Hans Lindberg

vd Svenska Bankföreningen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons