Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ängen är ingen bra förebild för äldreboenden i Nora

I en debattartikel kan vi läsa att Socialdemokraterna vill använda Ängen i Örebro som modell för ett nytt äldreboende i Nora kommun.

Annons
Tullbacken. Ett av de befintliga äldreboendena i Nora.  Här krävs upprustning för att möta kommande behov. Arkivfoto: NA

Vårdcentralen Ängen dras med bekymmer som vi inte vill importera till Nora. Ängen har läkarbrist och för närvarande finns det endast hyrläkare. Det saknas också geriatrisk kompetens. Fortfarande är det dessutom få som listar sig på Ängen. Samarbetet med Örebro kommun har inte fungerat så som man har rätt att förvänta sig.

Moderaterna vill att vårdbehovet hos Noraborna ska avgöra vilken typ av boenden som ska finnas i kommunen. I dagsläget finns Hagbyängar och Tullbacken. I första hand vill vi moderater utveckla Hagbyängar med ett utbyggt demensboende. Det kan ske i anslutning till nuvarande byggnader för att möta de kommande behoven. Underhållsbehovet på Tullbacken är stort, något som dragits i långbänk av hyresvärden. Tullbacken behöver byggas om och rustas ordentligt för att matcha såväl dagens som kommande behov. Vårdbehovet ska avgöra på vilket boende de äldre ska få plats.

Utveckling av Hagbyområdet för de med större vårdbehov och Tullbacken med sitt centrala läge för de som i större utsträckning fortfarande klarar sig själva hjälpligt eftersom Nora kommun saknar seniorboende och förstärkt trygghetsboende. I vårt moderna samhälle har vi byggt bort en mängd valmöjligheter. Många äldre vill inte sitta ensamma i en lägenhet med enstaka besök av hemtjänsten, utan man vill kunna flytta till olika typer boenden med olika grad av service. Människor vill kunna välja själva.

MÄVA är ett mycket bra koncept som finns på Uddevalla sjukhus. Sjukhuset tar emot många besökare, läkare och vårdpersonal från andra delar av landet kommer för att lära sig om konceptet. I Uddevalla jobbar sjukhuset tillsammans med vårdcentraler och hemsjukvård för att ge äldre god vård och omsorg. Projektet startade 2008 med en avdelning. I dag finns det tre MÄVA- avdelningar och ett väl utvecklat samarbete med vård- och omsorgsboendena.

En av de unika fördelarna med MÄVA- metoden ur kommunal synvinkel är att undersköterskor och sjuksköterskor från kommunen har möjlighet att auskultera på sjukhuset och får gå tillsammans med MÄVA- personal för att utveckla sina kunskaper i vård och omsorg av den äldre patienten. Detta minskar antalet inläggningar och har förbättrat samarbetet. Glesbygdsdoktorn i Storuman är ytterligare ett mycket bra exempel att lära av. 

I Storuman är vårdcentralen en sjukstuga med 8 vårdplatser. I samma korridor finns 8 kommunala korttidsvårdplatser. Detta gör att framför allt äldre slipper resa från kommunen för behandling och inläggning. Ett mycket väl utvecklat samarbete med kommunen är naturligtvis förutsättningen och man har i och med detta skapat en mellanvårdsnivå.

Moderaterna och Allianspartierna vill införa vårdcoacher som kan lotsa mångbesökarna i vården till rätt nivå. Seniorhälsa/ äldrevårdcentral är ytterligare något vi satsar på för att främja ett gott liv med god hälsa för våra äldre.Nora kommun kommer att ha behov av olika varianter av vårdplatser och boenden. Vi moderater tycker att vi ska lära av goda exempel runt om i landet och diskutera olika lösningar. Samarbetet mellan kommun och landsting måste utvecklas, framför allt kring äldres behov av vård och omsorg. Förhoppningarna var stora när Ängen byggdes i Örebro, men många har blivit besvikna.

Det som skulle bli något nytt och bättre verkar ha blivit en vanlig landstingsdriven vårdcentral i samma hus som ett kommunalt vård- och omsorgsboende och ett serviceboende. Moderaterna tycker att Nora kommuns invånare är värda bättre.

Hanne Alvner (M), svarar Marie-Louise Forsberg-Fransson 16 juni

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons