Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ånnaboda. Tre oppositionspartier om anläggningens framtid Ta kontroll över marken

Annons
Nytt hus vid ånnabodasjön.

När vi tre partier var delaktiga i styrningen av Örebro kommun under den förra mandatperioden drev vi ett antal prioriterade frågor. En av dem var att vi skulle värna det lokala småföretagandet. Ny- och småföretagarna är grunden för det välfärdsarbete som kommunen utför.

Därför jobbade vi strategiskt med att förenkla, förbättra och snabba upp kommunal service. Vi strävade efter snabba kontakter med de företag och företagare som ville komma i kontakt med oss och kommunen.

En annan prioriterad fråga var synen på illojal konkurrens från kommunens sida. Ingen kommun ska driva restauranger, konferensanläggningar eller hotell. Det är något som den privata sektorn klarar bättre. Dessa områden är också högriskområden, och kommunpolitiker ska inte riskera välfärdens pengar på högriskbolag.

Med detta som bas landade vi snabbt i att Örebro kommun måste sälja Ånnabodas konferensanläggning. Anläggningen gick med förlust år efter år. Kommunen fick skjuta till pengar som bättre kunnat användas inom skolan eller äldreomsorgen. Och det var tydligt att kommunen inte hade lagstöd för driften av anläggningen.

Vi tog, i enighet med Socialdemokraterna, fram ett material som skulle ligga som grund för en försäljning. Det handlade enbart om att sälja själva konferensanläggningen. Vi var mycket tydliga i vår syn på att Ånnabodaområdet skulle fortsätta vara öppet för alla de örebroare som ser Ånnaboda som det främsta friluftsområdet under alla årstider.

När det visade sig att Örebro kommun under tiotals år gått utanför den vattendom som reglerade snötillverkningen vid Storstenshöjden tog försäljningen en paus. Vi var överens om att tillgången till en bra skidanläggning skulle innebära ett högre pris för Ånnaboda konferensanläggning. Men fokus var klart – en försäljning snarast möjligt.

Inför valet 2010 började Socialdemokraterna svänga. Då blev plötsligt Ånnaboda en valfråga. Felaktigt påstod man att en försäljning av Ånnaboda konferensanläggning skulle innebära risker att området skulle stängas. I stället skulle man hitta ett annat alternativ.

Ett år senare är man färdig med sitt förslag. I tystnad och bakom stängda dörrar har ett förslag tagits fram där kommunen ska bli en minoritetsägare i det bolag som äger Ånnaboda konferensanläggning.

Kommunen ska dessutom skjuta in stora markområden för att bolaget sedan ska kunna bygga hotell, stugbyar och anläggningar. Det kapital som ska till ska komma både från kommunen och privat riskkapital.

Denna massiva exploatering av Ånnaboda och Kilsbergen går direkt emot den tidigare gemensamma syn vi haft. Nu släpper Socialdemokraterna kontrollen över området. Nu handlar det om exploatering utan kommunal kontroll. Visserligen har kommunen fortfarande möjligheten att via planer styra byggnationerna, men som vi förstått det har Socialdemokraterna gett vidlyftiga löften om stora byggnationer.

Externa källor talar om att riskkapitalisterna ska lockas med att bolaget ska få så mycket mark att man kan räkna hem vinster via försäljningar av tomter och nybyggda fritidshus.

Ånnaboda och Kilsbergen är ett gemensamt intresse för alla örebroare. Vi vill att området även i framtiden ska kännetecknas av den öppenhet för friluftsliv, idrott och rekreation som vi örebroare är vana vid.

Vi vill inte att Kilsbergen byggs sönder. Därför kommer vi motsätta oss den förändring som Socialdemokraterna nu försöker genomdriva. Vi kommer inte att medverka till en bolagsbildning som släpper kontrollen över Ånnaboda till riskkapitalister. Vi kommer inte att medverka till förändrade planer som medger kraftig exploatering av området.

Vi kommer i stället att lägga alternativa förslag där Örebro kommun lämnar ägarskapet av konferensanläggningen, men behåller kontrollen över den mark som är basen för örebroarnas gemensamma intressen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons