Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Är Örebro redo att slopa avgiften för gynekologiskt cellprov?

Annons
provtagning. Statistik visar att fler kvinnor går på gynekologisk cellprovtagning om avgiften slopas. Arkivfoto: NA

Varje år dör eller insjuknar 620 kvinnor i livmoderhalscancer som uppstår till följd av cellförändringar. Enbart i Örebro uppgick antalet insjuknade eller avlidna kvinnor år 2012 till 25.

Den viktigaste åtgärden för att upptäcka cancern i tid är genom gynekologisk cellprovtagning. Sedan regelbundna cellprovtagningar, så kallat screeningprogram, introducerades har förekomsten av livmoderhalscancer halverats.

Men trots att studier visar att avgifter gör att färre kvinnor går på sina cellprovtagningar är denna undersökning avgiftsbelagd i 17 av Sveriges landsting. För de kvinnor som uteblir från cellprovtagningskontroller ökar risken att eventuella cellförändringar inte upptäcks i tid och därmed utvecklas till cancer, något som kan bli livshotande.

Redan 2013 skickade Nätverket mot gynekologisk cancer brev till alla landsting som har kvar patientavgiften för cellprovtagning, däribland Örebro, och bad att dessa skulle tas bort.

I Örebro blev då svaret att budgeten för 2014 var satt men att synpunkterna skulle tas med in i det fortsatta arbetet. På vårt senaste brev från i år uteblev svar.

Med nya politiker installerade vill vi därför återigen aktualisera frågan i hopp om att landstingen inför 2015 års budget gör cellprovtagningen avgiftsfri.

Ett av argumenten för avgiften är att det skapar intäkter till landstingen. Men kostnaderna för vården av de insjuknade kvinnorna ställs inte i relation till den lilla intäkten från cellprovtagningen.

I Örebro läns landsting uppgick intäkterna för cellprovtagningsprogrammet år 2012 till 1,4 miljoner kronor.

Men kostnaderna för att ta hand om patienter som insjuknat eller dött i cancer var cirka fyra gånger så stor.

Därtill finns även en kostsam administrativ apparat för att hantera avgifterna. Utöver detta kommer det fysiska och psykiska lidande för de drabbade och deras anhöriga – lidande som inte går att uppmäta i kronor och ören.

Landstingen verkar fokusera på de uteblivna intäkterna om avgiften skulle slopas.

Vi önskar att de i stället fokuserade på det ökade antalet fall som skulle kunna upptäckas i tid, innan kvinnorna utvecklar livmoderhalscancer, genom att ta bort avgiften.

Det skulle ge landstingen en bättre totalekonomi och förbättra möjligheten för de kvinnliga invånarna att bli friska och överleva.

I Skåne slopades till exempel avgiften för 23-åringar 2013, vilket ökade antalet deltagare med 30 procent.

Under 2014 har Skåne därför tagit bort avgiften för alla kvinnor upp till 30 år.

Nyligen rapporterade även Sveriges Radio att Gotland sett en markant ökning i antalet deltagande bara under det första halvåret, främst bland unga, sedan avgiften slopades. Även i Stockholm och Sörmland har liknande utveckling setts.

Så, till er politiker med beslutsmakten för Örebro läns landsting vill vi, med utsänt brev och denna artikel, fråga:

Kommer ni att behålla avgiften när den bevisligen minskar effekten av screeningprogrammet?

Genom att öka antalet deltagare till screeningprogrammet för livmoderhalscancer skulle fler fall av förstadium till cancer upptäckas i tid och genom behandling förhindras att utvecklas till cancer.

Efter att ha presenterat dessa argument som visar på avgiftens betydelse för om kvinnor väljer att gå på cellprovtagning eller inte – och de samhällseffekter som detta medför – är det med hoppfullhet vi inväntar respons och ställningstagande från Örebros landstingspolitiker.

Detta i vår strävan och övertygelse om att situationen för kvinnorna i detta landsting kan förbättras avsevärt när det kommer till att förebygga livmoderhalscancer.

Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons