Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbetet med en ny översiktsplan måste få högsta prioritet

Annons
Forsens dag i Grythyttan. Många människor hade samlats för att titta när vattnets släpptes på i våras. Annars är en krympande befolkningsutveckling ett problem i kommunen. Arkivfoto: Jonas Herbertsson

I fokus för Grythyttelistan står det goda lokalsamhället, oavsett vad det heter och var det ligger i kommunen. Med det menar vi att näringar, boende och service måste ses som en helhet.

Först när alla delarna fungerar väl tillsammans har människorna ett bra liv. I det goda lokalsamhället ska brist på förskoleplatser, en riskfylld skolväg eller oro för gamla anhöriga inte behöva störa vardagen.

Utifrån den grundsynen gick vi till vårt första val 2010 och gör det även i år. Det får oss denna gång att framhäva vad vi ser som fem avgörande problemområden för Hällefors kommun.

1. Bromsa befolkningsminskningen. Sedan länge har kommunen haft en krympande befolkning, Det har nu gått så långt att de kommunalekonomiska förutsättningarna sviktar. Underlaget för affärer och annan service är hotat och i flera avseenden redan otillräckligt.

För att rikta om befolkningskurvan måste vi först och främst få fram mark för bosättning och näringsetablering. Det förutsätter att arbetet med en ny översiktsplan ges högsta prioritet. Utan den har vi ingenting att erbjuda företag och enskilda som vill verka i vår kommun.

Vi måste också göra det tydligt vad vår kommun har att erbjuda och vi måste ge god service och vägledning till ankommande och nystartade näringar.

2. Ett värdigt liv för våra gamla. Med en åldrande befolkning ställs allt högre krav på äldreomsorgen. Att den kräver resurser är självklart och vi kommer aldrig att kunna göra allt vi önskar. Därför måste vi ständigt söka nya lösningar och arbetsformer och smidigt anpassa verksamheten till förändrade behov. För det fordras att mer ansvar förskjuts nedåt i organisationen. Och naturligtvis ska vi åter ha ett omsorgsboende i Grythyttan.

Ålder är inte en sjukdom. En viktig ambition är att minska eller fördröja vårdbehoven. Det kan vi göra genom förebyggande insatser och kanske framför allt genom att erbjuda tillgängliga och funktionella bostäder.

3. En framtid för alla våra unga. Grunden för den unga generationens framtid är en bra skola. Framför allt måste vi arbeta hårt för att skapa en levande och innovativ gymnasieskola som söker nya vägar och attraherar fler elever.

Men vi vet också att ungdomsskolan inte är tillräcklig för alla. Vi måste ta ett ökat ansvar för de unga som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, svenskfödda såväl som invandrare.

4. Säkrare styrning i den kommunala ekonomin. Budgetöverskridanden är en återkommande företeelse i vår kommun. Det viktiga är emellertid inte siffrorna utan den verksamhet som budgeten är en prislapp på. För bättre budgetar behöver vi ett arbetssätt som tydligare bygger på verkligheten och ger realistiska beslutsunderlag.

Politiken måste få förutsättningar att ställa verksamheter och servicenivåer mot varandra och rimligt säkra uppgifter om vad det ena och det andra kostar. Vi måste också ha uppföljningsmetoder som ger snabba och säkra signaler när någonting oförutsett händer. Först då kan budgeten vara ett faktiskt styrmedel.

5. Utveckla vår gemensamma kompetens. En liten kommun kan inte besitta all kunskap som behövs. Därför behöver vi utveckla samarbetet med andra kommuner. Av samma skäl ska kommunen också bli bättre på att engagera närings- och föreningslivet i arbetet för en bättre kommun.

När de traditionella kommunikationerna sviktar blir IT-stödet allt viktigare. Vi tänker verka för att den norra länsdelen bygger upp ett gemensamt kompetenscentrum för IT i Hällefors.

Under en mandatperiod i både opposition och majoritet har vi sett att alltför mycket i den kommunala verksamheten går på gammal rutin och att nämnder och kommunstyrelse blivit ”beslutsautomater”. Det är hög tid att de förtroendevalda återtar rodret: ger direktiv och styr inriktningen.

Emil Gustafsson

Grythyttelistan, Hällefors

Hans-Otto Pohlman

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons