Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barn har rätt till en giftfri miljö i skola och förskola

Vår närmiljö är fylld av kemikalier. Kemikalierna spelar inte sällan en avgörande roll för att förbättra våra liv, exempelvis som beståndsdelar i läkemedel. Samtidigt är det av yttersta vikt att alla risker med kemikalier hanteras på ett bra sätt.

Annons
arbetsplats. Barnens arbetsmiljö ska vara så trygg och giftfri som möjligt menar artikelförfattarna. Arkivfoto: Erik G Svensson/TT

Här i Örebro län går 14 500 barn varje dag till förskolan. Vi Socialdemokrater vill säkerställa att de får växa upp och leva i en trygg miljö. Barn ska i sin vardag leka och lära i en giftfri förskola och skola.

Giftfri miljö är ett av fokusområdena i Örebro kommuns miljöprogram och vi ska ta fram en strategi för en giftfri miljö samt en handlingsplan för kemikalier. Dessa två dokument ska vara klara under 2016. Styrdokumentet kommer att fokusera på barn och unga då de är mer känsliga för kemikalier på grund av utveckling, deras aktiviteter och sociala beteenden.

Viktiga områden är förskola och skola där det bland annat handlar om att ”handla rätt” vid upphandling och inköp för att se till att barnen inte exponeras för farliga ämnen från till exempel leksaker, byggmaterial och inredning. Den förra miljöministern satte i gång ett arbete genom att ge Miljöstyrningsrådet uppdrag att ta fram hjälp till kommuner när de skulle upphandla produkter till förskolorna.

Tyvärr valde den borgerliga regeringen sedan att lägga ner rådet. Samarbetsregeringen har aviserat att en ny myndighet ska skapas, som kan ge kommunerna stöd i upphandling. Även i fortsättningen kommer det att finnas rådgivning till kommunerna om hur förskolorna ska kunna vara giftfria.

Men allt kan inte lösas med upphandling. I vissa fall krävs det förbud. Vi Socialdemokrater menar att Sverige ska ha ambitionen att gå före med förbud av farliga ämnen när EU:s regelverk inte räcker till. Ett sådant arbete har nu inletts.

Även när det gäller förskoleklassen och grundskolan aviserade regeringen i höstens budget att vi ville förbättra barn och elevers hälsa genom att göra stora investeringar i upprustningar av skollokaler.

En god arbetsmiljö för elever och lärare har inte bara stor betydelse för deras välmående och trygghet, förekomst av till exempel astma och allergier, utan också för våra barn och elevers möjlighet att kunna tillgodogöra sig undervisningen och nå kunskapskraven.

Att investera i en giftfri och god arbetsmiljö i våra förskolor och skolor är att investera i framtiden och en viktig prioritering.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons