Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre med ett glas vin än mängder av folköl

Annons

Några ord om alkoholtillståndet i samband med Håkan Hellström-konserten.

NA har på nyhets- och ledarplats, i ett flertal artiklar, kritiserat tillståndsgivningen. Stundtals i ganska hårda ordalag. Det kan väl därför vara på sin plats att bemöta och ge en motbild.

Först om serveringsytan. Bolaget sökte och beviljades en relativt stor serveringsyta. Den är avgränsad, som lagen säger, men den är stor. Ytan ska vara överblickbar och det är den eftersom man har ett stort antal värdar som kollar att ingen langar eller blir ”överserverad”.

Minderåriga fick ett särskilt armband och vuxna fick bara köpa ett glas per person. Allt för att minska risken för langning. Alternativet var att begränsa serveringsytan men då hade man i stället sålt folköl överallt (en ”bugg” i alkohollagen gör att man inte kan neka folkölsförsäljning).

I det valet så gjorde jag bedömningen att det var bättre med en kontrollerad servering, med ett glas per vuxen person, än ett relativt okontrollerat folkölsdrickande. Eftersom Tillståndsutskottet skulle göra tillsyn var jag också trygg i beslutet och att eventuell langning snabbt skulle upptäckas. Vid tillsynen skulle tillståndet också kunna inskränkas eller återkallas med omedelbar verkan enligt ett undantag i förvaltningslagen.

Mitt beslut stred inte heller mot kommunens riktlinjer men jag borde naturligtvis ha överlåtit till Tillståndsutskottet att avgöra frågan, trots att jag hade den formella rätten att fatta beslutet. Jag är inte säker på att beslutet hade blivit annorlunda men där gjorde jag fel.

Och så det här med ”skattetrasslet” (enligt NA). En kontroll visade att driftbolaget/sökandebolaget och moderbolaget inte hade några aktuella skatteskulder. Skatteverket uppgav i sitt remissvar att driftbolaget hade betalat några skatter för sent under 2016.

Skatteverket uppgav också att vid en kontroll 2016, på Bråvallafestivalen, så lämnades inga kvitton vid vissa kassastationer.

Bolaget svarade till Tillståndsenheten och Skatteverket att Bråvallafestivalen är kontantfri och att alla betalningar sker genom ett armband som besökarna har. Bristen med kvitton förklaras av ett mjukvarufel hos leverantören av kassaregistren. I registerkontrollen så syntes också att bolaget hade lämnat in sitt bokslut 2015 för sent. Bolagets revisor har ändå tillstyrkt att styrelsen får ansvarsfrihet.

Polisen hade inget att invända så bolagsmännen kan knappast vara åtalsanmälda. Den bedömning som gjordes var att bristerna sammantaget; släpa med några skatteinbetalningar, kassa/kvittofel 2016 och sent bokslut inte var tillräckligt för att avslå ansökan. Hade en restaurang i Örebro haft samma brister hade de knappast blivit av med tillståndet, däremot fått en erinran eller en varning.

Stockholms kommun har tydligen gjort en annan bedömning och avslagit ansökan. Som det förstås så har bolaget gjort ett skatteavdrag på 70 mkr som inte har godkänts. Bolaget har därför blivit återbetalningsskyldigt på 7 mkr.

Umeå kopierade Stockholms utredning och avslog ansökan. I Karlstad, Malmö, Borgholm, Gävle och Norrköping har man fått tillstånd. Om detta är grund för avslag kan bara prövas i domstol men oaktat detta så var Skatteverkets beslut, av någon anledning, okänt i Örebro när beslutet fattades.

Man kan ändå konstatera att ett deklarerat avdrag som inte har godkänts har återbetalats och att bolaget inte har några skatteskulder.

Enligt min mening kan deklarerat avdrag, som inte godkänns, rimligen inte innebära att man inte får servera alkohol!

Jag hoppas verkligen att Scorpio överklagar Stockholms och Umeås beslut för framtida vägledning. Kan man ompröva ett positivt beslut?

Skatteavdraget blev känt, genom NA, cirka två veckor före arrangemanget. Med den ordning som finns i förvaltningslagen, om kommuniceringsskyldighet, så fanns det inte tillräckligt med tid för att ompröva beslutet.

I och med detta så tänker jag inte kommentera ytterligare påhopp från NA:s ledarredaktion. NA har inte tillfört några nya fakta som ändrar min bedömning, däremot så har diskussionen med socialnämnden varit lärorik och givande.

Jag hoppas att konserten var bra. Själv är jag inget Håkan-fan och var dessutom bortrest.

Leif Andersson

Alkoholhandläggare i Örebro

Håkan Hellström i Brunnsparken.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons