Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Betong är ett klimatsmart byggmaterial

Annons

I artikeln görs påståenden om trä och betong som är felaktiga och som vi som arbetar i byggsektorn inte känner igen. Betong pekas ut som en miljöbov medan trä hyllas som klimatsmart.

Regeringen har låtit ta fram två oberoende rapporter. Ena rapporten från Institutionen för miljösystemanalys på Chalmers har tagits fram på uppdrag av miljödepartementet. Befintliga livscykelanalyser granskades och slutsatsen lyder: ”Universitetsstudierna ser inga skillnader mellan trä eller andra material sett över husens livslängd”. Den andra rapporten har tagits fram av IVL, Svenska miljöinstitutet, där konstateras att ”Viktiga metodval i livscykelanalyser kommer alltid vara beroende av värderingar, perspektiv och förkunskaper hos den grupp som genomför studien. Det betyder att det inte går att få objektiva svar om och hur mycket koldioxidutsläppen minskar då trä används som stommaterial.”

En betongstomme spar energi under användningsfasen, både vid uppvärmning och kylning, visar till exempel rapporten ”Miljömässiga aspekter vid bruk av betong”, framtagen vid Sintef Byggforsk i Norge. Rapporten hänvisar till simuleringar som visar på en minskning av energibehovet med 25 procent vid kylning av ett betonghus.

Betong karbonatiserar, det vill säga tar upp koldioxid under hela sin livslängd. En forskningsrapport som nu tas fram av IVL, LTH och CBI visar att upp till 20 procent av den koldioxid som emitteras vid tillverkningen återupptas under 80 års livslängd. Omräknat innebär det att varje år tar befintliga betongbyggnader i Sverige upp cirka 150 000 ton koldioxid och som enligt rapporten kan fördubblas om betongen vid rivning krossas och lagras under viss tid. Cementindustrin arbetar intensivt med att minska nettoutsläppen av koldioxid – och har tills nu reducerat utsläppen med upp till 20 procent och arbetet fortsätter med att sänka utsläppen ytterligare.

Betong brinner inte, möglar inte, kan återvinnas och har mycket lång livslängd. Utvecklingen av ett mer klimatsmart byggande är viktigt och där har betongen en given plats. Alla i samhällsbyggarsektorn har ett ansvar för att det fortsatta arbetet utgår från byggmaterialneutralitet och inriktas mot ett mer hållbart och miljövänligt byggande med fokus på den totala miljöbelastningen. Inte på att politiker favoriserar enskilda byggmaterial framför andra.

Malin LöfsjögårdVd Svensk Betong

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons