Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

 Bra för minoriteterna

Annons
Finska språket, Liisa Lindeberg-Lindvet, Hällefors

Regeringen fattar i dag beslut om att Hällefors och Lindesbergs kommuner från och med nästa år kommer att ingå i förvaltningsområdet för finska språket. Det innebär att de sverigefinnar som bor i bägge dessa kommuner framgent har uttrycklig rätt att använda sitt modersmål i kontakter med kommunen och statliga myndigheter.

De flesta av oss brukar uppröras över hur minoriteter behandlas i andra länder. Ursprungsbefolkningar runt om i världen har fördrivits, trakasserats och diskriminerats. Sverige är och ska vara en stark röst i världen för minoriteters rättigheter. Men vi ska påminna oss om att minoriteter även i Sverige drabbats av fördomar och diskriminering. Mycket återstår att göra för att skapa ett Sverige där alla människor har samma möjligheter. Därför tog Alliansen under förra mandatperioden fram en ny minoritetspolitisk strategi.

En central del i att värna minoriteters rätt är det egna språket. Språket är en avgörande del i vår identitet. Vårt modersmål är kopplat till våra minnen och vår kultur. Det skapar en samhörighet med andra som talar samma språk. Får vi tala det språk som vi kan bäst blir vi starka och kan lättare ta ansvar för våra egna liv.

Sverige har alltid varit ett land med flera språk förutom svenska. Under de århundraden landet växte fram expanderade det över områden där det talades norska, danska, finska, estniska, samiska, meänkieli (tornedalsfinska) med flera språk. I perioder har tyska och franska varit dominerande inom handel och i eliten. Vi har också haft en jiddischtalande judisk minoritet och romer som talar romani chib.

För finska, meänkieli och samiska, som är särskilt koncentrerade till vissa orter, ingår ett antal kommuner i förvaltningsområden, ett för varje språk. De kommuner som ingår är skyldiga att erbjuda såväl förskoleverksamhet som äldreomsorg helt eller delvis på språket. Enskilda medborgare får också möjlighet att använda sitt språk i kontakter med kommunen och med statliga myndigheter. Kommunen får statsbidrag för de merkostnader som detta innebär.

Med dagens beslut fortsätter Alliansens satsning på ett Sverige som rymmer mångfald. Minoritetsrättigheterna var före regeringsskiftet 2006 betydligt mer begränsade. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. I och med lagens ikraftträdande och dagens beslut har förvaltningsområdet för finska utökats från fem till 40 kommuner på mycket kort tid. Det är en utveckling som vi kan vara stolta över.

Den nya lagen infördes som en central del av Alliansregeringens minoritetspolitiska strategi, Från erkännande till egenmakt. I och med lagen har vi höjt ambitionen i det minoritetspolitiska arbetet. Bland annat ställer vi nu generella krav på att kommunerna ska samråda med företrädare för nationella minoriteter. Till de nationella minoriteterna räknas förutom samer, sverigefinnar och tornedalingar även romer och judar.

Vårt land har aldrig varit enbart svenskt, och kommer aldrig att bli det. Vårt land och vårt välstånd har byggts av människor från skilda kulturer och med skilda språk. Det är den grund vi står på, och den grund som vi bygger vidare på. Sverige ska vara ett land som fullt ut värnar minoriteters rättigheter.

Ett led i det arbetet är att Hällefors och Lindesbergs finskspråkiga befolkning nu får stärkta rättigheter som ger dem mer makt över sin vardag.

Erik UllenhagIntegrationsminister (FP)

Johan PehrsonRiksdagsledamot (FP), Örebro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons