Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Därför säljer vi Öbo-hus"

Den senaste tiden har frågan om Öbos beslut att sälja delar av beståndet till privata fastighetsbolag debatterats flitigt – inte minst i NA. Oppositionen talar om en utförsäljning av Öbo när det i själva verket handlar om runt 1 100 lägenheter av Öbos drygt 23 000 lägenheter.

Annons
Örebro behöver en bättre fungerande bostadsmarknad, anser Behcet Barsom och Conny Harrysson. Arkivbild: Pavel koubek

Vår stad håller på att delas mellan resurssvaga och resursstarka, mellan nyanlända och infödda, mellan hyresrätter och villor. Det betyder att det – förutom en geografisk uppdelning – också finns en uppdelning av bostädernas upplåtelseform, ägarkategori och hustyp. Infödda äger i större utsträckning sin bostad, medan nyanlända och socialt och ekonomiskt svaga hyr. Detta påverkar inte bara möjligheten till inflytande över bostaden och närmiljön, hushållens sparande och flyttningsbenägenhet. Denna uppdelning i vår stad tar sig också uttryck i en rumslig segregation.

Öbo är i dag ett av Sveriges största kommunala bostadsbolag, även med den aktuella försäljningen skulle det med tilltänkt nyproduktion inte förändra den ställningen nämnvärt.

I debatten framställs Öbo som den enda aktören på hyresmarknaden som skulle kunna erbjuda bra och trygga boenden till rimliga hyror. De privata fastighetsägarna framställs som vinningslystna och ansvarslösa hyresvärdar. Det är en orättfärdig beskrivning. Det finns många goda exempel på att även hyresgäster hos privata hyresvärdar är nöjda och trivs. Det ligger självklart också i de privata hyresvärdarnas intresse att deras hyresgäster trivs och vill bo kvar hos dem.

Öbo är heller inte först ut med att sälja delar av sitt bestånd. Kommunala bostadsbolag i Eskilstuna, Västerås och Gävle, för att nämna några, har också sålt delar av sitt kommunala hyresbestånd. I Gävle är hyresgästerna mer än nöjda med sin privata hyresvärd. Försäljningen i nämnda kommuner har skett under socialdemokratisk ledning.

Vad gäller farhågorna om höjda hyror är det intressant med den proposition som nyligen utkom från finansdepartementet. I propositionen föreslår regeringen nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsbolag och nya regler för hyressättningen. Syftet är att få till stånd en bättre fungerande bostadsmarknad genom att kommunala bostadsbolag och privata hyresvärdar får konkurrera på lika villkor samtidigt som hyressättningen reformeras med bibehållet skydd för hyresgästerna. Propositionen har utarbetats i nära samarbete med parterna på bostadsmarknaden, bland annat Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige och de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation Sabo.

Om vi har ambitionen att bryta segregationen och vända utvecklingen mot en mer blandad befolkning måste insatserna för att åstadkomma detta involvera flera delar i en helhet. Varje enskilt område i sig behöver inte vara segregerat utan det är staden som helhet som kan vara segregerad, beroende på hur dess olika områden kan relateras till varandra. Segregationen är inte bara en angelägenhet för de områden som pekas ut som segregerade. Med koncentrationer av hyresrätter i den ena delen av staden och villor och radhus i den andra blir ett uppdelat boende efter socioekonomiska och etniska skiljelinjer redan ett resultat av stadens geografiska bostadsstruktur.

Det betyder att vi måste bemöta problemen genom att riva hinder, bryta barriärer, bygga nytt, dyrt, billigt, höghus, låga hus, olika upplåtelseformer, skapa nya mötesplatser och inte minst släppa in nya aktörer på hyresmarknaden för att bidra till en mångfald för människor att välja mellan.

Flera av våra bostadsområden byggdes på 50- och 60-talen. Upprustnings- och förbättringsbehoven de kommande åren i flera av våra stora bostadsområden kan räknas i miljardbelopp. Tillskapandet av nya boendeformer, nya arbetsplatser, nya hus i dessa bostadsområden och av nya hyresrätter i områden där de inte finns eller är få kan också räknas i miljarder. Hur ska detta finansieras? För att möta detta finns några valmöjligheter: Antingen låna nya pengar som måste betalas på ett eller annat sätt; höjda hyror för hyresgästerna eller höjda skatter där alla får vara med och betala. Eller göra strategiska försäljningar för att frigöra kapital för att förverkliga några av de ovannämnda satsningarna. En försäljning av några av Öbos lägenheter är ett steg i den riktningen, men bara ett.

Behcet Barsom (KD)

ledamot i Örebro kommunfullmäktige

Conny Harrysson (KD)

ledamot i styrelsen för Öbo (KD)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons