Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det är ett stort ansvar att utveckla kultur- och turiststaden Nora

Trästaden Nora är en plats vi är stolta över, liksom Pershyttan och Erskinehusen i Gyttorp som alla har fått Europa Nostrapris. Bryggeriområdet har också växt fram till ett stort besöksmål. Det är ett stort ansvar att förvalta och utveckla kultur- och turiststaden Nora.

Annons
Loppis på torget i Nora. En fråga som både de styrande och oppositionen tar upp är utbyggnaden av en länspendel.Arkivfoto: Thomas Eriksson

Vi vill att fler ska få möjlighet att bosätta sig här och kunna skapa sin framtid med jobb och utvecklingsmöjligheter i en lugn och trygg miljö. Då krävs det bostäder och bra kommunikationer, en bra förskola, god omsorg och ett bra företagsklimat.

Vi vill bygga flerfamiljshus och förtäta i centrala Nora och på sikt planerar vi ett bostadsområde i Hagbyängar/Ås. Ett gott företagsklimat främjar jobben. Vår näringslivsutvecklare har i uppdrag att tillsammans med näringslivet ta fram en näringslivsplan. Som politiker vill vi träffa företagen regelbundet för att skapa en bra dialog.

Vår kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som erbjuder heltidstjänster och möjligheter till utveckling i jobbet. Nyanländas erfarenheter och kunskaper ska tas till vara, genom praktikplatser och instegsjobb inom kommunens verksamheter.

Det måste vara möjligt för att pendla både till och från Nora. Vi arbetar för tätare och bättre förbindelser mellan Lindesberg, Karlskoga och Nora och på sikt en länspendel. Vi behöver bygga ut förskolan och erbjuda förskola på obekväm arbetstid, samtidigt som vi successivt minskar barngruppernas storlek. När vår högstadieskola renoveras och byggs om vill vi hitta lösningar för att utveckla fritidsgården till ett ”ungdomens hus”.

Våra skolbarn ska erbjudas läxhjälp så att alla kan gå ut skolan med godkända betyg. Våra skolor ska få förutsättningar att arbeta med profiler som hälsa, kultur och miljö. I Nora ska det vara tryggt att bli gammal med en fun- gerande hemtjänst. Vi behöver redan nu se över hur vi vill att äldreomsorgen ska vara rustade för framtida behov.

Vi vill skapa boendeformer som är tillgängliga och trygga när behovet finns. Under mandatperioden ska vi påbörja arbetet med att skapa ett boende med helhetssyn, där vård och omsorg samarbetar, i anslutning till vårdcent-ralen. Hagbyängar ska fortsätta utvecklas till ett äldrecentrum. Brukarinflytandet ska öka inom biståndsbedömningen. Alla ska ha rätt att påverka mer över sin välfärd.

Tillsammans med landstinget vill vi göra familjecentralen till en naturlig träffpunkt för småbarnsföräldrar, för ökad trygghet och en bra start i livet för alla barn. Barn och ungdomar ska få möjlighet att odla sina kultur- och fritidsintressen genom fortsatt stöd till ”folkbildningens kulturskola” och genom att införa en fritidscheck.

På Norvallaområdet ska olika idrotter samordnas och hela området utvecklas till ett rekreationsområde för alla åldrar.

Barn, ungdomar och äldre ska få bra och näringsrik mat. Vårt centralkök lagar i dag maten från grunden och har redan mer än nått det nationella målet på 25 procent ekologisk mat, med 31 procent. Vi ska fortsätta att se över upphandlingsdirektiven för att kunna handla ekologiskt och lokalproducerat. Klimat- och miljöfrågor kommer fortsatt att stå högt på vår agenda.

Solveig Oscarsson Kommunstyrelsens ordförande (S) Nora

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons