Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det är ohållbart att hålla en stor grupp utanför arbetslivet

Annons
Svårt att få jobb.  Personer med funktionsnedsättning har fått allt svårare att få jobb. Samhällsekonomiskt är det ett slöseri att inte ge dem jobb. Arkivfoto: Björn Larsson Rosvall/Scanpix

Alla politiska partier säger sig vilja samma sak, att personer med funktionsnedsättning ska förvärvsarbeta som alla andra, men antalet sysselsatta blir färre. Detta beror inte på att individerna i sig blivit latare eller kräsnare utan främst på strukturella förändringar på arbetsmarknaden.

Nationalekonomen Dan Andersson menar i rapporten Dörrarna stängs innan alla får plats att det finns belägg för att sysselsättningsutvecklingen för personer med funktionsnedsättning generellt är sämre i Sverige än i andra länder, och uppskattar att mellan 33 000 och 200 000 fler personer med nedsatt arbetsförmåga skulle kunna arbeta i någon omfattning. Andersson visar också att sysselsättningsgraden hos personer med nedsatt arbetsförmåga sjunkit mellan 1998 till 2008 och att långtidsarbetslösheten hos samma grupp ökat kraftigt.

Alla, oavsett partitillhörighet, är överens om att dagens situation är orimlig.

Den som inte får jobb under ungdomsåren löper stor risk att förbli arbetslös tills ålderspensionsdagen.

Forskning visar att arbetslöshet inte bara ger sämre ekonomi utan också ökar risken för psykisk ohälsa. Alltså stor risk för livslång fattigdom, nedsatt hälsa med ökade vårdinsatser och för tidig död. Detta är den bistra verkligheten för många personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av ohälsa eller funktionsnedsättning. Det är lätt att inse den samhällsekonomiska vinsten när fler får jobb. Att förstå vad det innebär för individen och närstående när en person som trettioåring får sin första lön görs bäst av den som själv varit med.

Trots tydlig politisk vilja och utredande under åratal har sysselsättningsgraden inte ökat. Åtgärder behöver därför vidtas på systemnivå kombinerat med insatser på individnivå som bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Detta är självklart inte bara en administrativ och politisk fråga. Det handlar i hög grad om tillväxt och samhällsutveckling på bred front, inom det privata näringslivet och inom den sociala ekonomin. Vi måste få fler arbetade timmar för att klara välfärden.

De som har jobb sliter bokstavligt ut sig på en slimmad, närmast anorektisk arbetsmarknad. Att då samhällets resurser används för att försörja och rehabilitera personer i stället för att öppna arbetsplatserna för fler är både ett samhälleligt och mänskligt slöseri och dessutom långsiktigt ohållbart.

Det finns hos Activa och andra aktörer framgångsrika modeller som snabbt kan spridas nationellt.

Till exempel de elever på särgymnasiets nationella program i Örebro kommun som fått stöd med Jobb i Siktemetoden har betydligt större chans att få anställning på arbetsmarknaden än andra med samma förutsättningar.

Det gäller även de ungdomar i Sydnärke som fått stöd inom Transitprojektet och fått mycket större chans att få jobb eller fortsätta sin utbildning än ungdomar med likartat behov av stöd.

Supported employmentmetoden ligger som grund i exemplen som redovisats ovan. Den innebär ett långsiktigt samordnat individuellt stöd till arbetssökande och arbetsgivare som leder till fler i arbete.

Erfarenheten visar att det oftast är privata arbetsgivare som anställer personer med funktionsnedsättning. Offentliga arbetsgivare halkar efter och sämst är staten.

En stor gemensam sektor som är politiskt styrd borde gå före genom att anställa i den egna verksamheten och bör i sina omfattande upphandlingar gynna arbetsgivare som tar samhällsansvar och som vågar bredda sin rekrytering och anställa personer med funktionsnedsättning.

Effekterna av det som görs eller inte görs nu påverkar kommande generationer. Det är dags att rensa bordet och starta om med förenklade regelverk, tydliga uppdrag och det gemensamma målet att fler får jobb!

I avvaktan på regelförändringar som kanske kommer kan du som arbetsgivare, privat, offentlig eller ideell öka mångfalden när du ska rekrytera personal. Ta kontakt med oss eller arbetsförmedlingen, vi hjälper gärna till att hitta kompetent personal.

Örjan Samuelsson, verksamhetschef hos Stiftelsen Activa i Örebro län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons