Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det straffrättsliga skyddet för transpersoner måste stärkas

Annons
pride parad.  En bild hämtad från förra årets parad genom Örebro.Arkivfoto: Aline Lessner

Denna vecka firar vi Örebro Pride. Människor träffas och delar stolthet och glädje. Vi vill att Örebro och Sverige ska vara ett öppet samhälle där alla människor har lika möjlighet att förverkliga sin fulla potential.

I ett fritt och öppet samhälle ska man kunna leva med och älska vem man vill. Nya Moderaterna värnar varje människas rätt att välja sina egna uttryck och respekteras för det. Det handlar om lika rättigheter och samma möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsroll.

Sverige är ett av världens bästa länder för hbtq-personer. Ett land som dessutom blivit avsevärt bättre de senaste åren då många viktiga reformer har genomförts.

Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har vi bland annat fått en ny enhetlig diskrimineringslag, vi har infört könsneutrala äktenskap, avskaffat tvångssterilisering för den som vill genomgå könsbyte och fått en ny förenklad könstillhörighetslag.

Vid årsskiftet presenterade regeringen även den första samlade strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Under åren 2014–2016 avsätter vi 21 miljoner kronor och lägger grunden för ett långsiktigt och resultatinriktat arbete.

Nyligen beslutade regeringen dessutom att tillsätta en utredning om att inkludera transpersoner i lagstiftningen mot hets mot folkgrupp. Många transpersoner utsätts för våld, hot och andra kränkningar på grund av omvärldens fördomar. Därför måste det straffrättsliga skyddet för transpersoner stärkas genom att reglerna om hets mot folkgrupp moderniseras och även omfattar transpersoner.

Lagstiftning kan dock bara göra så mycket. Det är i våra verksamheter i kommuner och landsting som vi möter hbtq-personer varje dag. I skolan och förskolan. I äldreomsorgen och i sjukvården.

I våras presenterade vi därför vårt hbtq-lyft där vi vill att samtliga kommuner och landsting tar fram handlingsplaner för hur hbtq-personer ska bemötas i våra offentliga verksamheter, hur kompetensen bland personalen ska öka och hur man ska ta sitt ansvar som arbetsgivare när problem uppstår.

Vi vill se fler hbtq-certifierade verksamheter och vi ställer kravet på de kommuner där Nya Moderaterna styr att de går före i detta arbete.

Regeringen har nyligen gett Socialstyrelsen i uppdrag att öka hbtq-kompetensen genom en satsning som riktar sig till kommuner och landsting. Under 2015-2016 kommer de ges möjlighet att ansöka om bidrag till projekt, exempelvis olika utbildningsinsatser, som främjar hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och landsting. Satsningarna är nödvändiga för att motverka fördomar och diskriminering och för att främja ett gott bemötande gentemot alla medborgare.

Viktiga landvinningar har gjorts de senaste åren. Men vi vill mer. Vi vill fortsätta byggandet av ett tryggt samhälle som inkluderar alla människor och alla familjer. Ett tryggare Sverige där alla behövs.

Olof Lavesson, riksdagsledamot och nationell talesperson för hbtq-frågor (M)

Kent Persson, partisekreterare (M)

Kent Persson Partisekreterare (M)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons