Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En budget för framtiden

Annons
USÖ. Landstinget står inför stora utmaningar i framtiden och oppositionen lägger nu fram ett förslag på hur de kan bemötas.Arkivbild: Riad al-Khiat

Vi i Allianspartierna lägger nu förslag för att ge bättre och säkrare vård, klara framtida utmaningar och för att utveckla USÖ. Med vår budget är det möjligt att samtidigt korta köerna, stärka den medicinska utvecklingen och avsätta mer pengar till framtida pensioner. Vår budget är utformad för att möta de stora utmaningar som landstinget står inför; alltför många som väntar i långa köer till vården, ökande kostnader för pensioner och investeringar och inte minst att utveckla USÖ.

Ingen patient ska behöva vänta i onödan i långa vårdköer. I dag har fler än 2400 patienter väntat mer än 90 dagar på besök och mer än 1300 patienter väntat mer än 90 dagar på operation eller behandling i vårt S-styrda landsting. Det duger inte!

För att korta köerna och öka tillgängligheten i vården vill vi i Alliansen därför avsätta tio miljoner kronor extra i särskilda satsningar i budget för 2012. Genom att öka samverkan mellan länets sjukhus och genom bättre produktionsplanering blir det möjligt att operera och behandla fler. De behandlingar som ändå inte klaras av vår egen organisation ska köpas från andra.

Genom att korta köerna och nå kömiljardens krav får landstinget möjlighet att ta del av Alliansregeringens statliga stöd.

Landstinget i Örebro står inför stora ekonomiska utmaningar i form av stora investeringar och allt större kostnader för pensioner. S-styret verkar blunda för de ekonomiska konsekvenserna av detta. För att klara utmaningarna krävs prioriteringar och en högre produktivitet i verksamheten. Det är också nödvändigt med ett positivt resultat om cirka två procent, vilket både SKL och landstingets revisorer rekommenderar. Förslaget till resultat i S-budgeten om 15,6 milj (=0,25 procent) räcker inte ens till driften en hel dag och än mindre till morgondagens pensioner.

Vi i Alliansen föreslår förstärkningar av budgeten i form av bland annat höjda patientavgifter och samma avgifter för p-medel för alla vuxna. Det innebär höjda utgifter för dem som behöver söka vård. Men vi tycker att det är en rimlig prioritering att de som inte är sjuka så ofta får en ökad kostnad om landstinget därmed får bättre möjligheter att klara den framtida vården och de framtida pensionerna.

Vi föreslår en högre takt i effektiviseringar av verksamheterna och en ökad satsning på att sälja vård. Med våra prioriteringar klarar vi ett resultat om 138 milj kr och kan även sätta av 200 miljoner kronor till pensioner, vilket är dubbelt så mycket som majoriteten orkar med.

Det kommer även att krävas prioriteringar när det gäller kommande investeringar. Vårdens behov måste gå först och utveckling av USÖ måste väga tungt. Den politiska budgetprocessen för investeringar är under all kritik i dag.

USÖ:s position som universitetssjukhus är viktig för länet. Därför måste USÖ stärkas och utvecklas. En viktig del i detta är möjligheten att sälja mer högspecialiserad vård till både andra landsting och andra vårdgivare. Här behövs en tydlig marknadsstrategi för att stärka och hjälpa USÖ i detta arbete. I detta ligger också en arbetsfördelning mellan länets sjukhus där Linde och Karlskoga skulle kunna ta mer planerad vård och operationer så att USÖ i gengäld kan utveckla sina specialiteter ytterligare.

En mycket viktig del i utvecklingen är också att klara nyinvesteringar i medicinsk teknik. Det behövs både för att utveckla vården, för att kunna sälja mer högspecialiserad vård till andra och även för att vara intressant för läkarutbildningen och läkarstudenter. När det gäller nyinvesteringar i medicinsk teknik pressar S-styret dessa till ett minimum. De föreslår bara 20,5 milj till nyinvesteringar i medicinsk teknik.

Vi i Alliansen vill i stället fördubbla det anslaget till 40,5 milj kr för att USÖ bättre ska klara morgondagens utmaningar. Det skulle möjliggöra för USÖ att investera i till exempel en operationsrobot, vilket skulle ha en stor strategisk betydelse.

Vi är beredda att utveckla vården och korta köerna, samtidigt som vi tar ansvar för framtiden.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons