Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En förändring av helasystemet måste ske nu

I dag avgör energiutskottet i Europaparlamentet sin syn på hur EU:s system för handel med utsläppsrätter ska se ut i framtiden.

Annons

Som ansvariga för frågan hos våra respektive partigrupper i utskottet har vi genom hela processen haft en gemensam grundsyn om Europas behov att snabbt få ett förbättrat handelssystem på plats.

Här skiljer vi oss från den konservativa partigruppen, där M och KD ingår. Deras förhandlare har gjort andra bedömningar och ställningstaganden vilka leder till betydligt större klimatutsläpp samt merkostnader och osäkerhet för industrin.

Omröstningen kommer att bli extremt jämn. För klimatet och jobbens skull hoppas vi på stöd för vår linje från övriga svenska ledamöter så att vi går segrande ur omröstningen.

EU:s nuvarande system för utsläppsrättigheter trädde i kraft 2005.

Omkring 13 000 europeiska anläggningar i industri- och energisektorn omfattas av systemet som totalt täcker cirka 40 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser. Men systemet har havererat.

Hur det i framtiden kommer att fungera får stora konsekvenser för klimatet.

Syftet med ett system för utsläppsrätter är att sätta ett pris på klimatutsläpp. Systemet gör att den som orsakar klimatutsläpp måste betala i stället för att samhället står för hela kostnaden. Om ett företag som omfattas av systemet inte gör av med sina utsläppsrätter kan dessa säljas till någon annan.

Systemet skapar incitament till mindre utsläpp, energieffektivisering och mer förnybar energi. Problemet är att det länge har funnits ett stort överskott av utsläppsrätter. Priset har därmed blivit mycket lägre än beräknat och systemet har inte gett avsedd effekt.

Men nu ska handelssystemet repareras och byggas om. Tanken är att en stor del av utsläppsrätterna ska bort från marknaden.

Enligt grundläggande ekonomiska principer kommer priset på varje utsläppsrätt öka när tillgången minskar. Det är särskilt viktigt nu när olje- och kolpriserna sjunker. Konflikten står mellan oss som vill få utsläppssystemet att fungera så snabbt som möjligt och de konservativa som vill vänta i ytterligare flera år. Vi vill att förändringarna ska träda i kraft 2017, den konservativa gruppen vill vänta till 2021.

Genom att införa förändringarna redan 2017 undviker vi ett vakuum mellan nuvarande och nästkommande period. Klimatförändringarna väntar inte på byråkratin i EU eller Sverige. Varje års försening innebär att överskottet fortsätter att öka och utsläppsminskningarna försenas. Skillnaderna blir betydande, även på lång sikt.

Att få ett bättre system på plats så snart som möjligt är inte bara bra för klimatet utan också viktigt för industrin. Under lagstiftningsprocessen har vi träffat miljöorganisationer, företag och myndigheter. En överväldigande majoritet förespråkar en tidig start.

Genom att komma i gång redan 2017 skapas också tydliga förutsättningar för investeringar, vilket är en av de enskilt viktigaste faktorerna i företags investeringsplanering.

Genom att vänta till 2021 är inte bara klimatet förlorare utan EU bidrar även till osäkerhet om framtida utsläppspriser, vilket i sin tur minskar investeringsviljan i ny klimatsmart energi.

Vi och våra respektive partigrupper i parlamentet tycker att det är av största vikt att politiker tar ansvar för minskade utsläpp, och garanterar tydliga och stabila investeringsregler för företagen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons