Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

 En vårbudget för jobb

Annons
Berättar för pressen. Socialdemokraternas ekonomipolitiska talesperson Magdalena Andersson och partiledare Stefan Löfven presenterar skuggbudgeten.Arkivbild: Pontus Lundahl / SCANPIX

Nyss firade vi socialdemokrater första maj, den internationella arbetarrörelsens högtidsdag. Vi gjorde det i stark opinionsmässig medvind, i solsken och med mer folk i leden på många ställen än på många år.

Men vi gjorde det i ett Sverige som dras isär. Ett Sverige där allt fler står utan arbete och där utanförskapet ökar. Vi protesterade mot en regering som fullkomligt resignerat för den största utmaningen Sverige står inför i dag – att skapa full sysselsättning och minska arbetslösheten.

Arbete är grunden för vårt välstånd. Sverige har inte råd med det slöseri som arbetslösheten innebär. Full sysselsättning är därför det övergripande målet för den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Vår vårbudget bygger på att ordning och reda i statens finanser är grundläggande. Det är tack vare det av Socialdemokraterna fastslagna regelverket som de svenska statsfinanserna är starkare än i de flesta andra jämförbara länder.

Starka offentliga finanser räcker dock inte för att skapa jobb i Sverige. Det behövs också en politik för nya och växande företag. Vi vill i dialog med näringslivet, akademin och de fackliga organisationerna samarbeta kring de stora utmaningar Sverige står inför i dag. Det kan handla om samarbete kring miljö- och energiområdet, hållbar stadsplanering samt den snabbt stigande globala efterfrågan på sjukvårdsrelaterade produkter och råvaror.

Men vi behöver också åtgärder som skapar jobb och som rustar människor att ta jobben redan i dag. Och vi måste kraftsamla för att ungdomar ska få en naturlig ingång på arbetsmarknaden.

Med ett stimulansbidrag för sommarjobb som vi socialdemokrater föreslår i vår vårbudget skulle drygt 6 000 sommarjobb skapas i Örebro län. Drygt 2 900 av dem skulle finnas i Örebro, cirka 500 i Karlskoga och 100 i Ljusnarsberg som exempel. Ungdomarna skulle ha kollektivavtalsenliga löner enligt den modell som Nynäshamns kommun arbetat framgångsrikt arbetat med.

Vi föreslår att utbildningskontrakt införs för alla unga arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier. Individen garanteras insatser med syfte att ge gymnasiekompetens.

Samtidigt villkoras ersättningar från det samt olika typer av arbetsmarknadspolitiska insatser av att den unge arbetslöse fullföljer en individuellt utformad utbildningsplan.

Ett problem som återkommer i samtal med småföretagare i Örebro län är bristen på kapital. Vi vill skapa en statlig riskkapitalfond med ett särskilt fokus på investeringar i innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag. Vi vill stärka de ekonomiska incitamenten för att investera i onoterade bolag. En skattereduktion eller skattekrediter för den typen av investeringar är möjliga lösningar.

Sverige behöver mer investeringar i forskning och utveckling (FoU). Vi föreslår att företag under ett uppbyggnadsskede även får göra avdrag för FoU-utgifter mot arbetsgivaravgiften.

Den offentliga upphandlingen borde kunna nyttjas på ett mycket bättre sätt som ett verktyg för att driva på förnyelsen av svensk ekonomi. Vi anser att det finns starka behov av en nationell strategi för innovationsupphandling, det vill säga upphandling av i förväg okända lösningar på ett definierat problem eller behov för vilka det ännu inte har etablerats någon marknad.

Socialdemokraternas vårbudget innehåller politiska förslag som skulle skapa fler jobb i Örebro län. Vi som besöker företag och samtalar med det lokala näringslivet vet att det är mer av aktiv politik som behövs, inte det stillasittande tillbakalutande som regeringen håller på med.

Precis som Svenskt Näringsliv konstaterar på NA debatt 3/5 råder en missmatch på arbetsmarknaden – det finns jobb att söka men många av de arbetslösa har inte den kompetensen som efterfrågas. Att i ett sådant läge skära ner på utbildningspolitiken som regeringen har gjort har föga förvånande visat sig vara kontraproduktivt, även i vårt län.

Regeringen har misslyckats med jobb- och näringspolitiken. Den saknar idéer om hur Sverige ska utvecklas. Med vår vårbudget lägger vi socialdemokrater grunden för ett Sverige för fler jobb och växande företag.

Håkan Bergman

Eva-Lena Jansson

Lennart Axelsson

Matilda ErnkransRiksdagsledamöter (S)

Örebro län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons