Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

EU investerar 300 miljarder euro på jobb och tillväxt

Den nya kommissionens främsta prioritering är att främja sysselsättning och tillväxt. Flera ekonomiska prognoser indikerar en svag tillväxt under resten av året, både i EU och euroområdet.

Annons

Återhämtningen går tyvärr fortfarande trögt och den höga arbetslösheten håller i sig. Dessutom försvagas Europas konkurrenskraft i förhållande till många andra länder och regioner i världen.´Därför måste vi agera nu. Statsskuldkrisen är över och vi behöver nya impulser för att frigöra investeringar.

På grund av den ekonomiska krisen har investeringarna sjunkit med omkring 430 miljarder euro sedan toppnoteringen 2007, vilket är en minskning med 15 procent. I vissa medlemsstater är minskningarna ännu mer dramatiska.

Den nya investeringsoffensiven kommer inte att vara en isolerad åtgärd. Det krävs politiska åtgärder på alla nivåer för att nå resultat i fråga om tillväxt och sysselsättning. Samtliga tillgängliga medel på både utbuds- och efterfrågesidan av ekonomin måste utnyttjas.

Det finns ingen mirakelkur eller någon tillväxtknapp som man kan trycka på i Bryssel. Välfärden och förtroendet i de europeiska samhällena kan endast återupprättas om vi kombinerar struktur-, penning- och finanspolitik på ett integrerat och tillväxtfrämjande sätt både på nationell och på europeisk nivå.

Den nya investeringsplanen går hand i hand med de här politiska målsättningarna.

Europeiska centralbanken har redan vidtagit flera viktiga åtgärder för att lätta på penningpolitiken och se till att denna förbättrar de allmänna ekonomiska villkoren.

Den Europeiska centralbanken kommer att fortsätta att spela en viktig roll när det gäller att på ett oberoende sätt främja den ekonomiska verksamheten på områden inom dess behörighet.

Det finns goda grunder för en investeringsplan för Europa. Investeringsnivån i EU ligger 270–340 miljarder euro under de nivåer som historiskt sett visat sig vara hållbara. Nedgången i investeringar beror delvis på att man nu har kommit till rätta med den överinvestering som förekommit tidigare, särskilt inom fastighetsbranschen i vissa medlemsstater.

Men kommissionens höstprognos visar att den låga investeringsnivån fortsätter att hämma den bräckliga återhämtningen i EU, i synnerhet i euroområdet.

Trots att likviditeten är god ligger den offentliga och privata skuldsättningen fortfarande på en hög nivå och begränsar det ekonomiska spelrummet för många aktörer.

Samtidigt är behovet av investeringar stort och många ekonomiskt hållbara projekt söker finansiering.

Det här är frågor som måste åtgärdas av myndigheter på alla nivåer. Det är här som EU med

sina instrument, i form av EU:s budget och den Europeiska investeringsbanken, kan spela en avgörande roll.

I ljuset av detta förbereder sig kommissionen och Europeiska investeringsbanken på att lansera ett treårsinitiativ på 300 miljarder euro i syfte att frigöra välbehövliga investeringar och erbjuda riskkapacitet inom viktiga områden såsom infrastruktur, utbildning, forskning och innovation, förnybar energi, den digitala ekonomin och främjandet av små och medelstora företag.

I detta sammanhang

är det viktigt att man identifiera de hinder som hämmar investeringarna och undanröjer dem.

Samtidigt måste vi anamma ett mer innovativt tankesätt och underlätta utvecklingen av gemensamma finansiella instrument.

Investeringsinitiativet måste integreras i en mer övergripande strategi.

Den omfattar förutom

investeringarna även strukturreformer som syftar till att modernisera områden som energi, telekommunikation och den digitala ekonomin, en långtgående agenda för den inre marknaden samt åtgärder för att skapa en kapitalmarknadsunion.

Dessutom måste initiativet vara flexibelt nog för att behoven hos de olika sektorerna och regionerna ska kunna tillgodoses. Slutligen bör återhämtningen främjas genom ansvarsfulla finanspolitiska åtgärder, anpassade medlemsländernas olika behov. På så sätt kan vi gemensamt återupprätta det förtroende som krävs för att skapa investeringar i en bättre framtid i EU.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons