Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler alternativ behövs om alla ska erbjudas en bra vård

Annons

Sveriges kommuner och landstings senaste mätning av kvalitet och patientnöjdhet toppas än en gång av Alliansstyrda Hallands landsting. De är bäst när det gäller såväl medicinska resultat som när det handlar om att korta köerna samt att minska vårdskador och sjukvårdsrelaterade infektioner. Såväl medarbetare som patienter är mycket nöjda med sjukvården i Halland.

Socialdemokratiskt styrda Örebro läns landsting kommer på en medioker tionde plats. Vi moderater går till val på att kvaliteten på vården i vårt landsting ska upp till Hallands nivå.

En av framgångsfaktorerna i Halland är att medborgarna har tillgång till olika vårdgivare på alla nivåer. Man har flera alternativ att välja bland, till skillnad från utbudet i vårt landsting. Medarbetarna i Hallands landsting är nöjda och upplever att de har möjlighet att påverka sin arbetsplats. Medborgarna är nöjdare och friskare jämfört med invånarna i Örebro län.

Vi står inför stora utmaningar inom sjukvården och det är nödvändigt att möta de krav som en stor grupp äldre patienter kommer att ställa på vår sjukvård de kommande åren. När ökningen av antalet äldre (över 75 år) inom ett antal år är lika många som invånarna i Degerfors kommun, krävs det nytänkande och flexibilitet.

För att erbjuda bra vård i hela länet måste det finnas alternativ att välja bland också i vårt landsting. I vårt grannlandsting, Västmanland, har de privatdrivna vårdcentralerna lättare att rekrytera såväl läkare som sjuksköterskor. Detta ska vi ta fasta på och det måste vara möjligt, också i Örebro län, att jobba inom exempelvis primärvården i egen regi. Distriktssköterskor och barnmorskor ska kunna vara sina egna.

Vi moderater prioriterar att jobba bort vårdköerna. Då måste vi underlätta för vårdens alla medarbetare. Vi vill ha fasta läkare på alla vårdcentraler. För att medarbetarna ska känna sig mera delaktiga är det viktigt att jobba med att utveckla ledarrollen i vården. För att underlätta de administrativa arbetsuppgifterna behöver stödsystemen, det vill säga datasystemen, reformeras och utvecklas i dialog med vårdens medarbetare.

Samarbetet mellan kommuner och landsting är nödvändigt att utveckla. Människor berättar för oss att de ofta får upprepa eller berätta hela sin sjukhistoria när de byter vårdnivå mellan sjukhus, vårdcentral och kommunen.

Ohälsotalen är höga i vårt landsting och därför måste vi också jobba mera intensivt med ohälsan för att hjälpa människor att hålla sig friska längre. Så kan vi frigöra resurser till dem som är sjukast och behöver vården bäst. Människor som är friska upplever också att de har bättre livskvalitet.

Ska vi lyckas attrahera och få fler att välja vårdyrket måste vi också lyfta fram det positiva – den kompetens, omsorg och arbetsglädje vi möter i vården då vi är ute på besök. Vården är en viktig ”kunskapsbransch” med högutbildade människor.

Vi politiker måste ge bästa möjliga förutsättningar för att vårdens medarbetare och ledare på ett bra sätt ska kunna utföra det arbete de är utbildade för och leverera vård av högsta kvalitet till länets invånare.

Vi moderater erbjuder en sjukvårdspolitik med nytänkande och flexibilitet till skillnad från det socialdemokratiska, statiska tänkandet där alla är lika och allt ska se likadant ut.

Valet den 14 september är ett vägval, välj utveckling med Alliansen och Nya Moderaterna.

Moderaternas förstanamn till Örebro läns landsting:

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons