Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler invånare ställer krav på utbyggnad av välfärden

Annons
Mycket folk. Befolkningen ökar i Örebro. Här Stortorget vid O Helga natt-konserten 2014. Arkivfoto: Kicki Nilsson

Under 2014 ökade antalet invånare i kommunen med 2019 personer, den högsta noteringen i Örebros historia. Det är roligt att många vill leva här. Under året byggdes det närmare 1 000 nya bostäder. Mer än på mycket mycket länge.

Men att fler vill bo i Örebro ställer också krav på utbyggnad inom välfärden. Under 2014 byggdes bland annat 300 nya förskoleplatser.

Att klara att ta emot alla nya elever i skolor och förskolor kommer vara en stor utmaning de kommande åren, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Samtidigt står sig Örebro kommun väl ekonomiskt och resultatet 2014 var bättre än budget.

Antalet personer som är beroende av försörjningsstöd fortsätter minska. Det är bra för kommunen, men framförallt är det bra för varje enskild människa som kommer vidare till jobb eller utbildning. Allt färre barn växer upp i familjer som är beroende av försörjningsstöd.

Glädjande är också att andelen arbetslösa unga minskade från 18,8 till 14,7 procent.

Fortfarande är arbetslösheten för hög, men vi är på väg åt rätt håll och arbetslösheten i Örebro är i dag lägre än i riket.

Valfriheten inom det sociala området stärktes ytterligare under 2014. Genom valfrihetsreformer inom omsorgstjänster och daglig verksamhet har människors egenmakt stärkts, makten har flyttats närmare medborgarna. En mångfald av utförare skapar möjligheten att välja den som just du vill ha.

Kommunen har ett ambitiöst arbete för ekologisk som social hållbarhet. Under 2014 gjordes bland annat följande: Naturplan med folkhälsofokus, klimatsmart vardag initierades, nya riktlinjer för etiska inköp, socialt ansvarstagande vid upphandlingar, servicecenter för teckenspråkiga och finsktalande inrättades, nyckelpersoner utbildades i HBT-frågor, ny barnpolicy antogs, satsningar genom sociala investeringar påbörjades och en placeringspolicy som omöjliggör placeringar av kommunala pengar i fossila bränslen antogs.

Vi har en levande landsbygd. 35 000 av kommuninvånarna bor utanför Örebro tätort.

Vi arbetar löpande med att underlätta företagande, både på landsbygden och i staden.

Livskraftiga jordbruksföretag är en förutsättning för såväl livsmedelsproduktion som bevarande av den biologiska mångfalden.

Vi vill fortsätta stärka natur- och motionsturismen i hela kommunen och inte minst landsbygden har en stor potential.

För att ta ett samlat grepp om landsbygdsutvecklingen beslutades 2014 att bilda en landsbygdsnämnd med uppdrag att verka för att kommunen ska ta till vara landsbygdens potential.

Kommunens myndighetsutövning gentemot företag mäts i ett så kallat Nöjd kund-index (NKI). Från 2013 till 2014 steg NKI- värdet kraftigt från 61 till 73 där 100 är max.

Vi tillhör nu toppskiktet bland Sveriges kommuner. God service till företagare och medborgare är en förutsättning för fortsatt tillväxt och fortsatta satsningar på vård och skola.

Till alla förtroendevalda och anställda inom kommunen vill vi rikta ett varmt tack. Era insatser möjliggjorde ett gott resultat både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

På många sätt går det väldigt bra för Örebro kommun. Men det ställer samtidigt stora krav på oss.

Tillväxten i kommunen kräver fler förskole, grundskole- och gymnasieplatser, fler platser inom äldreomsorgen, mer byggbar mark för både boende och näringsliv. Nya vägar måste hittas för att bryta segregationen, fortsätta sänka arbetslösheten och stärka skolresultaten. Befintliga företag behöver förutsättningar att växa och nya möjlighet att starta. Vi arbetar för att kommande år ska bli ännu bättre än 2014!

Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande, Örebro

Lennart Bondesson (KD), kommunalråd, Örebro

Rasmus Persson (C), kommunalråd, Örebro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons