Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler jobb i stället för bidrag och en grön omställning

Örebro är landets snabbast växande kommun utanför storstadsregionerna. 2018 beräknas vi vara 150 000. Tillväxten ställer krav samtidigt som den ger oss bra förutsättningar att erbjuda en trygg välfärd.

Annons

Vi gör en tydlig politisk prioritering på skolan och välfärden och ser till att de får 60 miljoner mer än förra året. Därmed kan vi fortsätta att bygga ut skolor, vård- och omsorgsboenden och gruppbostäder i den takt som tillväxten kräver. Vi ser också till att finansiera löneökningarna.

Ett av de absolut viktigaste målen för att klara morgondagens välfärdsbehov är att fler människor går från försörjningsstöd till arbete. Örebro går glädjande emot rikstrenden. Det arbetet ska utvecklas genom stadsdelsutveckling, sociala upphandlingar, yrkesutbildningar, ungdomsanställningar och att ge människor möjlighet att studera under tiden man har försörjningsstöd.

Örebro kommun ska vara en regional motor för näringsliv och tillväxt. Målet är att ta positionen som den främsta kommunen för möten och evenemang utanför de tre storstadsregionerna.

Det interreligiösa- och interkulturella rådets arbete ska fortsätta. En handlingsplan ska tas fram för arbetet med barnkonventionens genomförande i kommunens alla verksamheter.

Arbetet mot barnfattigdom ska intensifieras och vår arbetsmarknadspolitik är det främsta medlet i kampen mot barnfattigdomen. Fokus ska riktas mot barnhushåll och unga vuxna som är beroende av försörjningsstöd.

Landsbygdsutvecklingen ska stärkas. Den nya landsbygdsnämnden med tillhörande lokala utvecklingsgrupper ska driva ett strategiskt arbete för att göra det ännu mer attraktivt att leva och bo i hela kommunen. Alla ska ha tillgång till välfärd, skola, arbete och fritidsaktiviteter oavsett om man bor i Östernärke eller i centrala Örebro.

Kommunens uppmärksammade satsning på förebyggande arbete ska utvecklas.

En fritidscheck för unga ska införas under ramen för sociala investeringar.

En växel till ska läggas i för den gröna omställningen. Örebro ska bli Sveriges bästa miljö- och klimatkommun och vara självförsörjande på el 2018. Vi ska öka produktionen av vindkraft, biogas och solceller. Kommunen ska starta ett arbete för att skapa giftfria miljöer och öka andelen närproducerad och ekologisk mat i kommunen. Dessutom ska ett Naturum byggas, vid Naturens hus.

Alla elever ska ges möjlighet att nå kunskapsmålen. Den offensiva satsningen på utbyggnad och renovering av förskoleplatser ska fortsätta och ge våra unga invånare den bästa möjliga starten i livet.

2015 lägger vi en halv miljard på investeringar inom skola. Vi tror också på läxhjälp, mindre klasser, kostnadsfri skola, inrättande av en ny parlamentarisk grupp och flexibel barnomsorg, valfri barnomsorg som vårdnadsbidrag och pedagogisk omsorg.

Människors möjlighet att påverka sin egen vardag ska öka.

Därför sätter vi individen i centrum genom att fullfölja reformen rätten att välja, inför öppet intag i missbruksvården och ändrar perspektivet inom omsorgen genom att vi ska säga människor och inte brukare.

Vägen mot Sveriges bästa äldreomsorg når vi genom till exempel parboende, värdighetsgaranti, nytänkande och bättre måltidsupplevelser.

Örebro ska vara den attraktiva medelstora staden där grön och modern är ledord. Samhällsbyggnad ska jobba för att ska bli ännu lättare att vara miljövän. Örebro ska bli Sveriges bästa cykelkommun och utveckla fritidsgårdar och lekplatser.

Kommunen ska möta ökade behov genom att bygga 3 000 bostäder och förenkla bygglovsprocessen.

Populära Open Art blir permanent och det ska finnas gratis wifi på torgen i Örebro.

Majoritetens budget möter dagens behov och bygger samtidigt för morgondagens utmaningar. Den gör det möjligt för fler människor att gå från försörjningsstöd till jobb, en grön omställning och att sätta individens bästa i fokus inom skola och omsorg.

Lennart Bondeson (KD)

Rasmus Persson (C)

Kommunalråd i Örebro

Lena Baastad (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons