Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förebygg mot anlagda bränder

Annons

Snart är det första advent, en mysig högtid då vi gärna sitter inne och kurar framför stearinljus eller en öppen spis. 1999 utlystes denna söndag till nationell brandvarnardag, just för att påminna om att ha en fungerande brandvarnare med testade batterier.

Det är dock inte bara i hemmen som information om brandskydd är viktigt. Enligt siffror från Helsingborgs brandförsvar är omkring var fjärde brand i Sverige anlagd, men när det gäller skolbränder kan andelen vara så hög som åttio eller nittio procent. Varje år kostar skolbränderna över 500 miljoner kronor, pengar som man skulle kunna använda till att anställa över 1200 lärare. Då unga personer anlägger en brand kan det få stora konsekvenser, inte minst för ungdomen själv. Brottet kan leda till långa fängelsestraff, men vanligare är att man får betala skadestånd. Därför måste vi göra allt för att förebygga detta och ett arbete måste ske på flera nivåer.

Vi tror att vi behöver tänka nytt när det gäller att bemöta barn och ungdomar inom det förebyggande arbetet. Att en skola brinner är ofta det sista i raden av klotter, skadegörelse och en allmänt stökig situation i skolmiljön där elever inte upplever att man har någon påverkansmöjlighet och incitament för att sköta sin arbetsplats.

Vi tror att Nerikes brandkår skulle kunna jobba mer med riskskolorna inom förbundets område tillsammans polisen och kommunerna. Det är viktigt att allt dokumenteras så att man kan se vilka tendenser som finns. Nerikes brandkår har systemet och här vill vi få till ett större samarbete. Det ska vara naturligt för fastighetsägarna till skolorna likväl som för rektorerna att föra in alla fall av klotter, skadegörelse och andra incidenter. Tillsammans med polisen skulle räddningstjänsten vid tendenser kunna göra en insats. Men vi tror också att skolorna behöver jobba med morötter för att få barn och unga att ta ett eget ansvar för sin skola. En metod skulle kunna vara att elevrådet får ett belopp varje år för miljöförbättrande åtgärder och att detta belopp ökas eller minskar beroende på hur mycket skadegörelse som förkommer. Det skulle leda till att eleverna fick en barometer med incitament för att hålla en god skolmiljö. Metoden har provats till exempel i Odenskolan för ett antal år sedan för att minska problemen och fungerande väl.

Förutom skolornas samverkan mellan brandförsvar och elevråd behöver vi satsa på barn och ungdomars fritid. Genom att skapa en trygg uppväxtmiljö tillsammans med familjer, föreningsliv och skola kan vi förebygga både skadegörelse och bränder.

Anders HagstenLedamot i Programnämnd Barn och Utbildning, Örebro kommun (KD)

Magnus LagergrenLedamot Nerikes Brandkårs direktion (KD)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons