Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förenkla för unga att få jobb

Annons
Ta de jobb som erbjuds. För att lättare komma in på arbetsmarknaden måste de unga våga ta de jobb som erbjuds, skriver Kajsa Rosén, Folkpartiet. Arkivbild.

Enligt SCB var ungdomsarbetslösheten i oktober i år 21,1 procent. Vid samma tidpunkt var den genomsnittliga arbetslösheten 6,9 procent. Dessa siffror visar att det fortfarande finns stora strukturella problem på den svenska arbetsmarknaden att förse unga med jobb. Ungdomar ställs utanför arbetsmarknaden dels på grund av den sammanpressade lönestrukturen, dels på grund av turordningsregeln om uppsägning som kraftigt minskar ungdomars möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Problemet är dels att kostnaderna för att anställa personal inte bara omfattar de direkta lönekostnaderna utan även arbetsgivaravgifter samt utbildningskostnader. Det har redan gjorts förbättringar i form av sänkt arbetsgivaravgift för unga, men därtill kommer att arbetsgivarens beslut om vilken typ av arbetskraft denne söker inte heller enbart beror av om denne vill ha en man eller kvinna, ung eller gammal, utan deras produktivitet i förhållande till lönen. Detta innebär att ju högre ungdomarnas löner är i förhållande till de erfarne äldres, desto färre ungdomar kommer att anställas. Dessutom innehåller den svenska lagstiftningen regleringar för hur uppsägningar skall gå till, bland annat en turordningsregel för uppsägning som är signifikant ofördelaktig för ungdomar.

Dessa variabler är de facto faktorer som kan hänföras till den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige. För att öka ungdomarnas attraktion krävs det en möjlighet till lägre ingångslöner. Lägre lön är trots allt bättre än ingen lön alls. Det handlar inte om att unga människor utan erfarenhet ska arbeta för ”slavlöner”, utan att skapa en konkurrenskraft utifrån deras förutsättningar som inte existerar i dag. Folkpartiet vill därför införa ungdomsavtal, med en inledningsvis lägre lön, som ger ungdomar förutsättningar för att konkurrera på arbetsmarknaden. Detta öppnar samtidigt dörrarna för att i större utsträckning kunna premiera erfarenhet som en enskild enhet i arbetslivet. Ökad lönespridning är därför i sammanhanget inte bara en fördel för ungdomar utan faktiskt en renodlad förutsättning.

Turordningsprincipen är vidare ett stort hinder för ungdomars trygghet på arbetsmarknaden. Tillfälliga konjunktursvängningar drabbar främst ungdomarna eftersom de har störst rörlighet på arbetsmarknaden. Folkpartiet vill därför slumpa turordningen till förmån för personlig kompetens, eftersom anställningstid faktiskt inte alltid är likställt med kompetens. För att ytterligare förbättra möjligheten för arbetshungriga ungdomar vill vi förlänga provanställningstiden från dagens sex månader till tolv månader för personer upp till 26 år. Detta ger ungdomar större möjlighet att under en längre tid faktiskt visa sin kompetens, och om turordningen slopas ökar även tryggheten via denna åtgärd.

Att vara ung och som jag, ta studenten bara några månader innan den stora finanskrisen slog till, har inte varit någon lätt uppgift. Men genom att vara flexibel på arbetsmarknaden, ta de jobb som erbjuds för stunden och genom dessa jobbtillfällen låtit skaffa mig värdefull arbetslivserfarenhet, har jag kämpat mig fram och skapat goda förutsättningar för framtiden, både ekonomisk och arbetslivsmässigt. Vi ungdomar behöver rätt förutsättningar för att både ta oss in på arbetsmarknaden och kunna etablera oss där. Jag ser därför behovet av en rörlig, flexibel och ungdomsfrämjande arbetsmarknad som sätter kompetens före arbetad tid och lägre ingångslöner före ungdomsarbetslöshet. Framför allt behövs en arbetsmarknad som möter samhället med konkreta åtgärder, inte tandlösa visioner.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons